Po letech nejistoty se v Chebu konečně začala chystat stavba lávky na Švédský vrch. Se zhotovitelem, kterým je lovosická společnost Raeder & Falge, už město podepsalo smlouvu.

Za lávku zaplatí Cheb celkem 98 milionu korun bez DPH, přičemž dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury činí 82 milionů korun. První lidé se po novém přemostění projdou za dva roky, v dubnu 2022.

„V průběhu uplynulého období jsme měli problém vybrat dodavatele, vypisovali jsme hned několik kol tendru. Podařilo se to až ve třetím kole,“ řekl chebský starosta Antonín Jalovec s tím, že teď jsou na řadě jednání o dalším postupu, aby se mohlo co nejdříve začít.

„Domlouváme se také o harmonogramu prací. Ten musí firma přizpůsobit podmínce, že dotační peníze je třeba vyčerpat do konce příštího roku,“ upřesnil starosta.

Město také čekají složitá vyjednávání o výlukách ve vlakové dopravě. Ty by podle očekávání měly dosáhnout výše 30 až 40 milionů korun. „Budou to trojstranná jednání mezi zhotovitelem, městem a drahami. Pokud totiž bude objednavatelem Cheb, dostane oproti komerčním subjektům příznivější cenu,“ vysvětlil starosta s tím, že podobnou situaci jako v období, kdy došlo ke snesení původní lávky, není možné očekávat. 

„To jsme měli výhodu, že se časově sešlo bourání lávky a uzavření části kolejiště kvůli rekonstrukci. Takže nás ty výluky přišly jen na několik set tisíc korun. Tentokrát to však bude složité. Bude třeba postupně uzavírat celé kolejiště, navíc je tam elektrická frakce. Tyto náklady půjdou za městem,“ dodal starosta Jalovec.

Nová lávka bude mít jinou podobu, než ta původní. Protože současné bezpečnostní předpisy už neumožňují, aby pilíře mostu zasahovaly do kolejiště, bude částečně zavěšená na lanech. Také by měla být delší než ta původní.

Z důvodu zajištění bezbariérového přístupu do městské části Švédský vrch, kde je třeba překonat výškový rozdíl osmi metrů, ji architekt prodloužil přibližně o třetinu. Celková délka přemostění tak bude téměř čtyři stovky metrů a povede více než deset metrů nad terénem. Bude široká asi tři metry, což umožní nejen pěší, ale i cyklodopravu. Lávka by měla ústit na hráz rybníka za vlakovým nádražím.