Dlouho připravovaná stavba nové lávky na krajské páteřní cyklostezce oficiálně začala ve Svatošských skalách u Karlových Varů. V sezoně se tam vydávají tisícovky lidí. Doposud Ohři překonávaly po dřevěném visutém mostě, jenomže ten už náporu návštěvníků nestačí.

„Současná lávka dosluhuje a návštěvnost cyklostezky nezvládá. Neumožňuje také, aby přes ni přejela sanitka. Proto jsme se rozhodli hledat náhradní řešení,“ uvedl hejtmanův náměstek pro majetek Dalibor Blažek

Dřevěný most by měl do budoucna sloužit spíše jako atrakce pro pěší. Nová lávka vzniká po dohodě se zástupci Povodí Ohře a ochránci přírody v místě, kde stávalo dřívější dílo. 

„Nynější konstrukce bude kovová, mostovka bude z dubu a modřínu tak, aby zapadla do přírody. Její základy budou sice betonové, ale jinak bude subtilní. Nepůjde o most, který by narušil okolí,“ popsal Dalibor Blažek.

Nové dílo by mělo být podle smlouvy hotové do konce listopadu. „Investiční akci hradíme z krajského rozpočtu. Náklady dosáhnou 23,2 milionu korun včetně DPH,“ uvedl hejtman Petr Kubis

Součástí zakázky ale nejsou přístupové cesty. Zástupci kraje proto odhadují, že finální cena dosáhne přibližně 25 milionů korun. „Věřím, že všem výletníkům bude nová lávka dobře sloužit a že se jim bude líbit i její architektonické řešení,“ podotkl hejtman.