V Aši na Chebsku už se začíná rýsovat nová podoba hlavního nádraží, které má nahradit zchátralou stavbu ze 70. let minulého století. Město se už dohodlo se Správou železnic a společně pracují na nové podobě výpravní budovy.

Záměr už schválila Centrální komise Ministerstva dopravy ČR. Počítá se s tím, že stávající nevyužívané nádraží, které není v dobrém stavu, nahradí nový úspornější objekt. Ten by měl plně vyhovovat současným požadavkům. 

„Předpokládané celkové investiční náklady projektu dosahují výše 80 milionů korun, zahájení prací se očekává v polovině příštího roku,“ upřesnila Nela Friebová, mluvčí generálního ředitelství Správy železnic. Podle jejích slov zatím není jasné, jak vlastně bude nová budova vypadat.

„S městem už jsme projednávali vizualizaci, která se ale bude v rámci dalšího stupně přípravy stavby měnit. Zatím jsme na začátku, schválen byl záměr projektu, který počítá s novostavbou menší, energeticky úspornější budovy. Až budeme mít finální verzi, rádi ji zveřejníme,“ řekla Friebová.

Jak rovněž uvedla, součástí investice Správy železnic bude i zásadní přestavba okolí výpravní budovy. Vznikne parkoviště pro cestující, nové chodníky, uzamykatelné cykloboxy a upraví se také zeleň. 

K záměru se připojila také ašská radnice. Ta plánuje vybudovat před novou výpravní budovou přestupní terminál se třemi zastávkami, který budou obsluhovat všechny autobusové linky vedoucí přes město. 

„Nemáme ambici stavět tu velké autobusové nádraží jako v Chebu. Ale chtěli bychom k novému nádraží soustředit dopravu, a to jak krajskou, tak místní. Aby se tu ty linky potkávaly,“ potvrdil ašský starosta Dalibor Blažek.

Správa železnic i město Aš se proto dohodly na společném postupu v rámci celé investiční akce. Hlavním koordinátorem projektu bude vzhledem k převažující výši investice Správa železnic.

Stavba by měla začít v polovině příštího roku, její dokončení se předpokládá v závěru roku 2022.

Ašské hlavní nádraží má kromě jiného i mimořádný historický význam. Leží totiž na trati, kudy zamířil v září 1951 takzvaný Vlak svobody za přísně střeženou státní hranici do německého Selbu. „Ovšem tehdy tu stála jiná budova,“ doplnil kronikář města Aš Milan Vrbata.