V městské části Brno-Lesná vyrostl kostel blahoslavené Marie Restituty, který se stavěl od srpna roku 2017. Na výstavbě vymodleného svatostánku, kterému vévodí unikátní věž se zvonkohrou, se pracovalo téměř tři roky. O návrh futuristického kostela se postaral Ateliér Štěpán. Slavnostní otevření betonové stavby, kterou prosvítají sluneční paprsky, se kvůli pandemii muselo odsunout z května na září.

Brno-Lesná je nejmladší brněnskou farností, ale zato se nachází na tamním nejstarším sídlišti.  Farnost se rozkládá na území stejnojmenné městské části Brno-Lesná a vznikla vyčleněním území z farností Brno-Královo Pole, Brno-Husovice a Brno-Obřany. Farnost každý měsíc pořádá kromě bohoslužeb i nejrůznější kulturní akce, jako jsou výstavy obrazů a koncerty. Brněnské duchovní centrum je místem setkávání, konají se tu například dětské karnevaly nebo setkávání seniorů. Mezi další sakrální stavby na území farnosti patří Kaple sv. Ludmily v Domově pro seniory a Kaple sv. Antonína. Od roku 2005 až dosud je místním farářem Pavel Hověz.

Vymodlené duchovní centrum

Potřeba mít zde boží stánek sahá až do doby vzniku samotného sídliště, jehož výstavba probíhala v letech 1965-1971. Podpisy pro stavbu nového kostela se tu sbírají od roku 1968. Po pádu komunismu se rozhodli věřící alespoň pro vybudování duchovního centra P. Martina Středy a bl. Marie Restituty, které se brzy těšilo velké návštěvnosti. Nositeli této myšlenky byli PhDr. Radovan Perka a Ing. Alois Mráz. Duchovní centrum bylo slavnostně otevřeno 2. října 2004. Náklady na jeho výstavbu činily téměř 19 milionů Kč. Stávající duchovní centrum má i po výstavbě kostela blahoslavené Marie Restituty sloužit ke společenským účelům. Kostel ve tvaru rotundy s vedlejší vysokou zvonicí, z níž je vidět celé Brno, se také nedávno zapojil do celorepublikové akce Noci kostelů. Návštěvníci si mohli poslechnout hudební vystoupení nebo se seznámit s průběhem celé stavby nového brněnského svatostánku.

Kostel kruhového půdorysu šetří životní prostředí

Výstavba samotného kostela začala především z potřeby navýšit kapacitu pro věřící, kterých se na pravidelných nedělních mších pravidelně schází více než pět set. Následně tak byla vytvořena nová farnost Brno-Lesná.

Základní kámen nového brněnského kostela byl položen 5. září 2017. Samotné stavební práce začaly v srpnu roku 2018. Exteriér i interiér kostela je výrazově jednoduchý a čitelný. Materiál stavby navazuje na materiály používané na okolním sídlišti – tedy beton, kterého bylo dodáno více než 2000 cbm. Pohledové betonové konstrukce jsou přitom tvořeny světlým betonem (receptura s vyšším podílem vápence). Proběhla mimo jiné i betonáž klenby ozvláštněné otiskem bednění. Fasáda je z brizolitu.

Provedením tak svatostánek zapadá do tamní urbanistické struktury sídliště. Moderní sakrální stavba kruhového půdorysu pochází z dílny Ateliéru Štěpán. Právě kruhový půdorys je symbolickým návratem ke společenství a rodině. Kostelu dominuje jednatřicet metrů vysoká věž se zvonkohrou. Zvonice se nese v duchu žlutočervených odstínů.  Barvy byly architektem Štěpánem vybrané v kontrastu s nebeskou modří. Symbolizují pozemský život, oheň i utrpení. Zvonkohra hraje vždy v čase od 17:50 hodin jednu cca minutovou skladbu. Na vrcholu věže stojící odděleně od budovy se nachází vyhlídka na město přístupná široké veřejnosti. Kostel blahoslavené Restituty také vyniká neobvyklými barevnými okny svítícími v celém spektru duhy.

Kostel je navíc na přání farníků ohleduplný k životnímu prostředí a bude spotřebovávat co nejméně energie. Proto bude pro jeho vytápění použito tepelné čerpadlo. V plánu je i výsadba zeleně podél cesty k novému svatostánku, jež má alespoň částečně odclonit stavbu od okolí. Plocha mezi kostelem, věží a stávajícím duchovním centrem je doplněna o symbolický háj uspořádaný do pravidelného geometrického rastru, jenž dotváří intimní atmosféru. Přírodní prvek je záměrným vyvažujícím protikladem k pevné a jednoduché stavbě. Výstavba kostela navíc poskytne v podzemí i nová parkovací místa, což oceňují především obyvatelé tamního sídliště. V suterénu jsou dále tři farní byty, archiv a technická místnost. Stropu dominuje klenba, kterou obklopuje kruhové okno s barevnými skly. Sluneční paprsky tak v chrámu vytváří originální duhové barevné spektrum.

Realizace díky dárcům

Náklady na stavební práce již přesáhly sto milionů korun. Potřebné finanční prostředky jsou shromážděny především z darů věřících z Lesné, z celého Brna i z brněnské diecéze. Na stavbu kostela lze přispět třemi způsoby, a to buďto převodem finančních prostředků na běžný účet farnosti, poštovními poukázkami nebo hmotnými dary. Farnost se svými dárci pravidelně komunikuje a také jim zasílá drobná poděkování v podobě kalendářů, knih či různých publikací. S myšlenkou odměnit dárce přišel páter Pavel Hověz, jenž dal přeložit knihu od Antonia Sagardoie o životě místní patronky Sestře Restitutě. Marie Restituta byla rodačka z Husovic, dnešní brněnské čtvrti, která žila ve Vídni jako řeholnice a zdravotní sestra.  Jako jediná řádová sestra byla popravena nacisty. Právě jí je nový brněnský kostel zasvěcen.