Severní obchvat Opočna na Rychnovsku je ode dneška opět otevřený. Kraj v čele s hejtmanem Jiřím Štěpánem ho sice slavnostně zprovoznil už 11. srpna, ale bez souhlasu silničního správního úřadu v Dobrušce. Proto museli komunikaci po sedmi dnech uzavřít a řidiči opět jezdili přes centrum třítisícového Opočna.

Nově dokončený obchvat Opočna na Rychnovsku.

Nově dokončený obchvat Opočna na Rychnovsku. | foto: Královéhradecký kraj

Obchvat podle správního úřadu tehdy nebyl způsobilý k bezpečnému provozu.  „Úřad nyní povolil na obchvatu zkušební provoz,“ řekl mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann. Zkušební provoz bude do 31. května příštího roku.

„Na základě toho kraj dnes dopoledne spustil na obchvatu provoz. Současně s tím přešla do předčasného užívání i lávka mimoúrovňového křížení cyklostezky vedoucí z Opočna do Dobrušky,“ uvedl mluvčí.

Vydání rozhodnutí dobrušského úřadu podle mluvčího předcházelo předložení souhlasných stanovisek hygieniků, hasičů, policie a zkoušek z prováděných stavebních prací a doklady a certifikáty použitých výrobků.

„Dne 10. září proběhla kontrolní prohlídka stavby. Speciální stavební úřad neshledal závady v provedení stavby, které by ohrožovaly bezpečnost, zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí,“ uvedl mluvčí.

Za předčasné otevření obchvatu bez povolení se již dříve omluvili hejtman Jiří Štěpán (ČSSD) a radní pro investice a majetek Václav Řehoř (ODS). Podle nich stavba bezpečnost lidí neohrožovala. V srpnovém vyjádření stavebního úřadu, že provoz není povolen, se však uváděl opak.

„Udělali jsme chybu, že jsme na obchvat pustili auta dříve, než jsme měli, nebyl v tom zlý úmysl,“ řekl hejtman.

Obchvat je přeložkou silnice druhé třídy číslo 298, která dosud vedla centrem města. Má odvést z centra města většinu tranzitní dopravy.

Stavba 2,16 kilometru dlouhého obchvatu přišla na 147 milionů korun. Začíná na novém kruhovém objezdu na křižovatce silnic vedoucích z Opočna na Bohuslavice a České Meziříčí. Za městem se nad rybníkem Broumar napojuje na silnici II/298 vedoucí na Dobrušku.

Stavba je součástí osmimiliardové investice státu a kraje do veřejné infrastruktury v zóně Solnice – Kvasiny, kde je závod automobilky Škoda Auto.