Základní funkcí veřejného osvětlení (VO) je zabezpečení zrakových podmínek pro řidiče vozidel, bezpečný pohyb a orientaci chodců. VO je také důležitou součástí životního prostředí a ve své podstatě ovlivňuje veřejný pořádek, bezpečnost dopravy, osob a majetku. V neposlední řadě zvyšuje atraktivnost měst a obcí, a významně tak přispívá ke spokojenosti jejich obyvatelů.

V současné době řada měst a obcí obměňuje stará svítidla, která jsou po svém mnohaletém provozu na konci životnosti nebo jsou nefunkční. Provozování takových osvětlovacích soustav je neekonomické a velmi nebezpečné. Nebezpečí hrozí nejenom z rozpadajících se degradovaných krytů svítidel, ale také z nerovnoměrně a nedostatečně osvětlené vozovky.

Komunikace osvětlená LED svítidly s náhradní teplotou chromatičnosti 3000 K (vlevo) a 4000 K (vpravo)
Komunikace osvětlená LED svítidly s náhradní teplotou chromatičnosti 3000 K (vlevo) a 4000 K (vpravo) | Zdroj: ZG Lighting Czech Republic

Návrh VO je poměrně složitý proces, při kterém je nutné respektovat základní technické normy ČSN EN 13 201 část 1 až 5. VO pozemních komunikací rozlišuje tři základní situace s odlišnými světelně-technickými požadavky. Patří mezi ně pozemní komunikace pro motorovou dopravu, pro chodce a tzv. konfliktní oblasti.

V případě oblastí s vysokou kriminalitou jsou k dispozici doplňkové třídy osvětlení EV a SC, které kromě horizontální osvětlenosti hodnotí také vertikální osvětlenost a zvyšují tak pocit bezpečí. Požadavky pro osvětlení je možné rozdělit na kvalitativní a výkonové (kvantitativní).

Výkonové parametry definují hodnoty udržovaného jasu nebo osvětlenosti. Mezi kvalitativní parametry, jejichž úlohou je zabezpečit potřebný komfort uživatele, patří podélná a celková rovnoměrnost, prahový přírůstek a poměr osvětlení okolí.

Důležitý je i správní výběr vhodné náhradní teploty chromatičnosti svítidla (Tc), která výrazným způsobem ovlivňuje vizuální vnímání a světelnou pohodu v exteriéru. Pro osvětlení obytných a residenčních oblastí je vhodné použití svítidel s Tc do 3000 K.

Svítidla s vyšší Tc (nad 5000 K) se doporučují využít pro osvětlení venkovních ploch mimo zastavěné obytné oblasti nebo v případech, kdy je nutné barevně zvýraznit kritické místo v dopravním prostoru, jako například křižovatky, přechody pro chodce a podobně.

Jasová analýza vzorového úseku komunikace
Jasová analýza vzorového úseku komunikace | Zdroj: ZG Lighting Czech Republic

Jak správně postupovat při návrhu veřejného osvětlení?

V ideálním případě má obec nebo město zpracovaný generel (současné a plánované zatřídění komunikací do příslušných tříd osvětlení) a pasport (aktuální stav) veřejného osvětlení. V opačném případě musí projektant provést vlastní zatřídění. Správná klasifikace komunikací je velmi důležitá, zajišťuje, aby komunikace nebyly zbytečně přesvětleny a nestaly se tak zdrojem rušivého osvětlení.

LED svítidla pro veřejné osvětlení

Moderní svítidla s LED technologií postupně nahrazují klasická výbojková svítidla, a umožňují tak provozovat osvětlovací soustavy VO mnohem efektivněji. U většiny LED svítidel dostupných na trhu je možné nastavit několik zajímavých funkcí, jako např. automatické stmívaní dle předem nastavených časových hodin nebo korekce konstantního světelného toku svítidla.

Portfolio svítidel THORN pro veřejné osvětlení
Portfolio svítidel THORN pro veřejné osvětlení | Zdroj: ZG Lighting Czech Republic

Těmito funkcemi disponují svítidla značky THORN charakteristické svými výbornými světelně-technickými parametry. Použití kvalitních materiálů a sofistikované zpracovaní s ohledem na tepelný management předurčuje svítidlo k dlouhé životnosti s minimální zásahem pro údržbu.