Čím dál častěji se do popředí zájmu dostává téma zlepšení životního prostředí a klimatu v intravilánu. Bohužel města jsou dnes plná inženýrských sítí a komunikací, je tak stále těžší vytvářet nové plochy zeleně. Ke slovu se proto pomalu hlásí zelené střechy a nově také vertikální zahrady, kde tyto bariéry odpadají.

Na přístavbě Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně se podařilo v roce 2019 realizovat živou zelenou fasádu, která může být inspirativním příkladem zkvalitňování prostředí ve městě, ochlazování budovy a městských tepelných ostrovů.

Zelená fasáda byla realizována v roce 2019 a vegetace se již plně zapojila. | Zdroj: Radim Hájek, Filip Vrbas

Vertikální zahrady vytvářejí prostor pro zpříjemnění prostředí živými rostlinami a zlepšení mikroklimatických podmínek. Vídáme je především na reprezentativních budovách, protože investoři jsou si dobře vědomi, že zeleň na fasádě upoutá pozornost a zároveň zvyšuje hodnotu díla.

Zásadní je, že navíc zvlhčují vzduch, zachytí velké množství prachových částic a chladí nejen samotnou fasádu domu. U domu funguje vertikální zahrada jako perfektní izolace. V létě budovu ochlazuje, přes zimu naopak působí jako zateplení. Dále tato zeleň absorbuje hluk, láká velké množství ptáků, motýlů a jiných živočichů.

DSC 0072
Rostliny jsou vysazeny do kapes s čedičovou vatou. | Zdroj: Radim Hájek, Filip Vrbas

„Zelené stěny nás dlouhodobě přitahovaly, a proto jsme vedle zkoušení již existujících technologií na našem trhu vyvíjeli několik let vlastní systém, který by obstál ve zkoušce času. V loňském roce se nám naskytla příležitost ověřit si naše zkušenosti v praxi. Instalovali jsme vertikální zahradu na přístavbě budovy sídla ombudsmana v Brně, kterou jsme zajišťovali i projekčně,“ komentuje autorka projektu vertikální zahrady, Ing. Jana Vrbasová.

Zelená fasáda jako ekologické umělecké dílo

Základem systému jsou polypropylenové desky a geotextilie. Rostliny jsou vysazeny do kapes s čedičovou vatou. Instalace zahrnuje kapkovou závlahu, primárně je ale stěna zavlažována dešťovou vodou ze střechy budovy, akumulovanou v nádrži. V suchém období je dotována z řadu.

foto 2 autor Radim Hájek
Osázeny jsou dvě stěny stavby – západní a severní. | Zdroj: Radim Hájek

Hnojení zajišťuje kapková závlaha. Osázeny jsou dvě stěny stavby – západní a severní, na uliční fasádě je pomocí rostlin vytvořeno logo instituce. Zbylá výsadba je směsí rostlinných druhů, které se projekční a realizační firmě Květ při testech nejvíce osvědčily.

„Navrhli jsme kombinaci kakostů, dlužich, bergénií, hlohyní, metlic, kontryhelů a jalovců. Vysazeno bylo celkem 3 750 ks rostlin. Celková plocha vertikální zahrady je 140 m2,“ upřesňuje projekt Jana Vrbasová a hodnotí jej slovy: „Je nám jasné, že vertikální zahrady nejsou a také by neměly být záležitostí hlavního proudu naší profese, ale výjimečným uměleckým dílem. Z velké části i proto, že kromě finanční a technologické náročnosti je zde velmi důležitá i následná pravidelná údržba. Naše zkušenosti nevnímáme jako ukončený proces, ale hledání cest, jak zefektivnit všechny tyto složky, aby se díla stala více ekologickými.“

DSC 0024
Vzhled fasády se přirozeně proměňuje v průběhu roku. | Zdroj: Radim Hájek, Filip Vrbas

Realizace zelené fasády byla součástí vegetačních úprav celého areálu. Díky osvětlení je vertikální zahrada atraktivní nejen přes den, ale přitahuje pozornost i ve večerním čase. O kvalitě projektu svědčí ocenění Zelená fasáda roku 2020, které udělila odborná porota Svazu zakládání a údržby zeleně za architektonicky zdařilou vertikální zahradu příznivě ovlivňující biodiverzitu a mikroklima s průkopnickou technologií dokládající možnost realizovat funkční vertikální zahrady s předpokladem dlouhodobé udržitelnosti a za příkladné hospodaření s dešťovou vodou.

ZELENÁ FASÁDA NA PŘÍSTAVBĚ BUDOVY KVOP
Investor: Kancelář veřejného ochránce práv
Místo: Brno
Autor projektu stavby: Ing. Lukáš Daněk, Ph.D. – LD projekt, s. r. o.
Autor projektu vertikální zahrady: Ing. Jana Vrbasová
Zhotovitel: Ing. Jiří Vrbas
Další zhotovitelé: Bořivoj Tomeček – závlahy,  Lacík, s. r. o. – technické prvky
Projekt domu a fasády: 2016
Realizace domu a fasády: 2019
Plocha zelené fasády: 140 m2
Náklady na zelenou fasádu: 15 tis. Kč/m2