Dělící stěny a stropy v místnostech musí být navrženy a řešeny tak, aby vyhověly normativním požadavkům na neprůzvučnost stavebních konstrukcí. Důležité jsou především obklady stěn popřípadě stropů, které se nejvíc podílejí na příznivém klimatu uvnitř místnosti a zlepšují prostorovou akustiku.

Prostorová akustika hodnotí šíření hluku v místnostech v budovách. Sledování vlastností prostorové akustiky je důležité zejména v místnostech sloužících pro přednes mluveného slova a hudby, v místnostech sloužících pro záznam zvukového signálu.

Posouzení doby dozvuku se provádí také ve shromažďovacích a sportovních prostorech. V průmyslových provozech pak může správné řešení přispět ke snížení hluku v interiéru.
Obklad z cementotřískové desky CETRIS® AKUSTIC se příznivě podílí na zlepšení prostorové akustiky a pohlcování zvuku ve vnitřních prostorách.

Zdroj: Cidem

Akustické desky CETRIS AKUSTIC jsou nabízeny v různých úpravách perforace viz schéma:

  • typy A, B s pravidelnou perforací – vyvrtáním pravidelných otvorů o průměru 12 mm v rastru 32, respektive 16 mm
  • typy C, D – s perforací – vyvrtáním otvorů o průměru 12, 18 a 24 mm
  • typy E, F a G – drážkováním – podélně nebo příčně orientované drážky, s šířkou drážek 10 mm
Typy akustických desek | Zdroj: Cidem

Ve srovnání s jinými akustickými obkladovými materiály je při použití cementotřískové desky CETRIS® AKUSTIC zajištěna odolnost vůči vlhkosti a především třída reakce na oheň (A2-s1,d0). Tyto parametry předurčují použití tohoto nového typu desky CETRIS® do sportovních zařízení, prostor s proměnlivou teplotou a vlhkostí a do objektů se specifickými požadavky.

Na Chobotě | Zdroj: Cidem

Opláštění interiéru se provádí jak ze „surové“ tak i z „nabarvené“ perforované desky CETRIS® AKUSTIC. V provedení bez povrchové úpravy – tedy „surové“- byly použity desky CETRIS AKUSTIC tl. 16 mm typ B na vnitřní opláštění víceúčelové sportovní haly Na Chobotě.

Akustické desky jsou ale nabízeny i s povrchovou úpravou- tedy „nabarvené“ – a to pod obchodním názvem CETRIS® AKUSTIC FINISH. Tento typ desky je tedy navíc opatřen povrchovou úpravou – nástřikem základní a vrchní barvy. Barevný odstín je možné zvolit ze široké škály odstínů vzorkovnice RAL nebo NCS.
Z tohoto typu akustického panelu v kombinaci s deskami CETRIS® FINISH jsou opláštěny odborné učebny na Základní škole T. G. Masaryka v Bílovci.

Zš tgm |

Dalším typem „nabarvených“ akustických desek jsou desky s označením CETRIS® AKUSTIC LASUR. Tyto jsou opatřeny lasurovacím částečně probarveným akrylátovým lakem. Příkladem je použití interiérového opláštění výukového centra Abzac, Česká barmanská asociace v Brně-Líšni. Zde byly použity desky CETRIS® AKUSTIC LASUR typ A v elegantním antracitovém odstínu.