Společnost Xella je nadnárodním výrobcem stavebních materiálů a jedním z pilířů její činnosti je i systematické zkoumání trhu, jeho potřeb, potenciálu či bariér. Podle Zdeňka Podlahy, BIM manažera Xella CZ&SK, a vedoucího technického oddělení Martina Mihála je aktuálně ve stavebnictví v České republice a na Slovensku potřeba řešit šest základních bodů.

Sami zaměstnavatelé z řad stavebních firem si uvědomují vážný nedostatek pracovních sil a hledají možnosti, jak tento problém řešit. Společným cílem všech aktérů je zrychlení výstavby. Velmi aktuální a společensky diskutované je také téma digitalizace a kvality staveb. Developeři v oblasti bytové výstavby velmi dobře vědí, že tepelněizolační parametry a akustika objektů jsou čím dál důležitější také pro jejich zákazníky z řad široké veřejnosti. Investoři a realizační firmy v České republice i na Slovensku hledají rovněž řešení, jak zvýšit efektivitu celého procesu návrhu a výstavby. Stále důležitější je také význam ekologie, zdravého prostředí a trvale udržitelného rozvoje – na všechny tyto aspekty má současné stavebnictví velký vliv a musí na tento celospolečenský závazek adekvátně reagovat.

Developerský projekt SEKO komplex Trenčín.

Developerský projekt SEKO komplex Trenčín.

Velkoformátové a prefabrikované stavební prvky jsou odpovědí společnosti Xella na potřeby trhu

„Díky dlouholetým zkušenostech – nejen ze zahraničí, ale také z vlastní výroby a výstavby na českém a slovenském trhu – začala Xella vyrábět inovativní produkty, které jsou odpovědí na nedostatek pracovních sil i na volání po snížení pracnosti, zvýšení kvality a současně zvýšení efektivity výstavby. Již v roce 2019 se realizovaly první stavby, kde jsou nové výrobky a pracovní postupy uplatňovány,” vysvětluje Martin Mihál.

Manipulace s tvárnicí Silka Tempo, která se
svou únosností až 20 MPa podobá betonu.
Její použití krátí čas zdění až o šedesát procent a pracovníkům snižuje fyzickou námahu.

Manipulace s tvárnicí Silka Tempo, která se svou únosností až 20 MPa podobá betonu. Její použití krátí čas zdění až o šedesát procent a pracovníkům snižuje fyzickou námahu.

Součástí tohoto inovačního programu jsou velkoformátové tvárnice pro vnější obvodové stěny Ytong Jumbo, které v jednom kroku vyzdí sedmkrát větší plochu, a navíc snižují nároky na personál – při práci s nimi stačí dva pracovníci. A i pro ně je díky této technologii práce fyzicky méně namáhavá. Prvky Ytong Jumbo se používají pro nosné i nenosné obvodové a vnitřní stěny, ztužující, výplňové a požární stěny nízkopodlažních i vícepodlažních budov.

Velkoformátové vápenopískové tvárnice Silka Tempo mají podobné složení jako Ytong, ale svou únosností až 20 MPa se podobají betonu. Použití těchto velkoformátových tvárnic krátí čas zdění až o šedesát procent a pracovníkům snižuje fyzickou námahu. Silka Tempo se vyrábí ve dvou šířkách, 180 a 240 milimetrů, délka je 500 milimetrů a výška 600 milimetrů. Již v tloušťce 240 milimetrů přitom investor získá akustické nosné zdivo s útlumem Rw = 57 dB, příčka tloušťky 100 milimetrů pak s rezervou odpovídá útlumu pro vnitřní stěny, oddělující obytné místnosti. Štíhlé stěny přinášejí vedle výborné akustiky a únosnosti i vyšší užitnou plochu v budovaném objektu.

Digitální nástroj Xella blue.sprint umožňuje realizovat optimalizované a efektivní návrhy budov a jeho využití přináší komplexní řešení projektů.

Digitální nástroj Xella blue.sprint umožňuje realizovat optimalizované a efektivní návrhy budov a jeho využití přináší komplexní řešení projektů.

Nejhospodárnější řešení vnitřních nenosných a dělicích stěn nabízejí příčkové GHT panely Ytong, které jsou součástí velkoformátového sortimentu společnosti Xella. Tyto panely jsou konstrukčně vyztuženy a vyrábějí se na míru podle výšky podlaží, přičemž maximální výška je 2,9 metru. Panely jsou vyztuženy transportní výztuží v podélném směru a jejich povrch je hladší než u běžného pórobetonového zdiva. To umožňuje snadné provádění povrchových úprav. Ideální jsou pro velké plochy s malým členěním a požadavkem na rychlou výstavbu a jejich použití uspoří až polovinu pracovních sil.

Novinkou roku 2021 je významné zvýšení prefabrikace, kterým je použití nosných stěnových panelů Ytong SWE. Tyto nosné panely jsou vyrobeny z hmoty Statik P4-550, rozměry panelu Standard činí 600/500 milimetrů délky, 2620 milimetrů výšky a 250/300 milimetrů šířky. Výhodou použití panelů je jednoznačně rychlost výstavby. V pracovní četě se dvěma montážníky a jedním jeřábníkem (obsluha velkého jeřábu) lze za pracovní den vyzdít až 135 metrů čtverečních stěny.

Xella na český trh přináší nový způsob navrhování staveb s využitím digitálních technologií. Služba Xella blue.sprint umožňuje realizovat optimalizované a efektivní návrhy budov a její využití přináší komplexní řešení projektů, a to zejména s důrazem na rychlost, kvalitu a efektivitu výstavby. Xella blue.sprint tak představuje novou značku profesionálních služeb společnosti Xella, zastřešující veškeré digitální procesy firmy, a to ve všech fázích zákazníkova projektu.

S velkoformátovými tvárnicemi pro vnější
obvodové stěny Ytong Jumbo lze vyzdít
v jednom kroku sedmkrát větší plochu,
a navíc snížit nároky na personál – na práci
s nimi stačí dva pracovníci.

S velkoformátovými tvárnicemi pro vnější obvodové stěny Ytong Jumbo lze vyzdít v jednom kroku sedmkrát větší plochu, a navíc snížit nároky na personál – na práci s nimi stačí dva pracovníci.

Koncept zahrnuje pomoc investorům a developerům při optimalizaci výběru materiálu, konzultace pro projektanty, přípravu digitální databáze produktů a bezproblémové objednávkové a dodavatelské řetězce. Výhodou všech těchto služeb je, že na sebe navazují v celém cyklu projektu: od fáze plánování přes výrobu, dodávku a realizaci až po udržitelnost a provoz.

Součástí služeb je i optimalizace statiky, například posouzení realizovatelnosti, posouzení a návrh skladeb konstrukcí z tepelnětechnického a akustického hlediska nebo návrh postupů a posouzení realizovatelnosti s použitím velkoformátových prvků. Návrh je zákazníkovi sdělen formou BIM modelu s využitím on-line prezentace. Výměna informací navíc probíhá v reálném čase, a účastníci tak mají vždy okamžitý přístup k aktuálním datům bez nutnosti čekání na jejich sdílení.

Díky BIM datům, která jsou sdružena se všemi subjekty, zajistí Xella výrobu na míru a přizpůsobí logistiku potřebám stavby. Výsledkem je optimalizovaný stavební proces, zkrácení doby výstavby, úspora pracovníků a materiálu vedoucí k vyšší ziskovosti projektu.

Stěnové panely SWE patří k nejhospodárnějším
řešením obvodových a vnitřních nosných stěn. Jsou alternativou k tradiční výstavbě.

Stěnové panely SWE patří k nejhospodárnějším řešením obvodových a vnitřních nosných stěn. Jsou alternativou k tradiční výstavbě.