Majitel zděného rodinného domu v Hradci Králové se po poradě s architektem rozhodl, že pro účely podlahové tepelné i kročejové izolace aplikuje pod budoucí roznášecí anhydritovou podlahou a elektrickými otopnými fóliemi takzvaný vylévaný polystyren. Z jeho instalace přinášíme dvoudílnou reportáž, přičemž v této první části se zaměřujeme na popis projektu z pohledu akustiky.

Průnik takzvaných strukturálních zvuků, šířících se skrz konstrukce stěn a stropy, je vysoce nežádoucí. Nízkofrekvenční hluk, který vzniká v důsledku chůze či bouchání a šíří se vibracemi, je častým důvodem zhoršení mezilidských vztahů. Je proto důležité kvalitně izolovat i vodorovné konstrukce, a to z pohledu nejen vzduchové, ale také kročejové neprůzvučnosti. Základem je zvolit vhodnou podlahovou skladbu (sestávající ze čtyř základních vrstev: izolační, hydroizolační, roznášecí a pochozí) a správně ji realizovat tak, aby adekvátně tlumila hluk a nešířila se vlněním směrem dolů, ani do okolních konstrukcí.

Ideálně již v procesu výstavby domu (ale poměrně snadno i během rekonstrukcí) je také nezbytné aplikovat do podlahového souvrství vhodnou izolační hmotu a zvolit k tomu účelu takový materiál, který zajistí všem obyvatelům objektu klidné bydlení. Správná volba akustické zábrany přitom hraje důležitou roli v bytových, ale též rodinných domech.

Všudypřítomné kabely na podlaze by v případě pokládky klasických polystyrenových či minerálních desek činily montážníkům potíže. Naproti tomu litý polystyren ThermoWhite bez problémů překryje všechny výstupky a vyplní veškeré dutiny.

Všudypřítomné kabely na podlaze by v případě pokládky klasických polystyrenových či minerálních desek činily montážníkům potíže. Naproti tomu litý polystyren ThermoWhite bez problémů překryje všechny výstupky a vyplní veškeré dutiny.

Problematika pokládky

Stejně jako je tomu u většiny současných novostaveb, i v případě popisovaného moderního dvoupodlažního rodinného domu je podlahové souvrství „skrýší“ velkého množství kabelů a rozvodů. Ty, byť jsou nezbytné pro budoucí komfort obyvatel, jsou překážkou při následném pokládání standardních minerálních či polystyrenových termoizolačních desek. Jejich zaměřování, řezání a ukládání (často navíc na nerovný povrch) je velmi pracné a výsledkem nemůže nikdy být kompaktní plocha bez výstupků a vzduchových kapes. Přitom každá nepravidelnost vede ke vzniku takzvaných tepelných a zvukových mostů, a snižuje tak hodnotu vzduchové neprůzvučnosti Rw a kročejový útlum. Proto byl vyvinut systém litého polystyrenu ThermoWhite, který byl pro jeho větší tuhost a menší stlačitelnost zvolen i do „naší“ stavby namísto původně navržených desek z čedičové vlny.

Zrychlená montáž

Vylévaný polystyren je na minerálech založená tepelná a zvuková izolace, jejíž přidaná hodnota spočívá v jednoduché a rychlé instalaci. K rozestavěnému objektu do Hradce Králové přijel v osm hodin ráno vůz montážní firmy. V něm byla kromě materiálu uložena i speciální míchačka, která slouží k mixáži čerstvé hmoty tvořené polystyrenovými kuličkami (převážně recyklovanými), minerální pojivovou látkou a vodou (spotřeba činí 45 litrů na metr krychlový). Profesionální četa ThermoWhite v počtu tří osob započala ihned přípravné práce: přichystání materiálu k míchačce, natažení hadice a především zaměření jednotlivých místností rotačním laserem tak, aby došlo k položení materiálu do ideální roviny (s maximální odchylkou ±5 milimetrů). Po cirka hodinové přípravě již izolační hmota proudila do interiéru.

Čerstvá hmota je namíchána přímo na místě určení ve speciální mobilní míchačce a vháněna do interiéru dlouhou hadicí.

Čerstvá hmota je namíchána přímo na místě určení ve speciální mobilní míchačce a vháněna do interiéru dlouhou hadicí.

Po obvodu první místnosti bylo na stropní panely nad přízemím vylito několik hromádek tekuté, ale přesto konzistentní směsi, kterou jeden z pracovníků začal okamžitě rozhrnovat podél stěn. Následně pokračoval jejím rozhrabáváním směrem ke středu místnosti. Jemným stlačováním pak postupně dosáhl kvalitně uhlazené roviny. Celé horní patro o rozloze 65 metrů čtverečních bylo hotovo během několika hodin, po čemž následovala 48hodinová doba schnutí.

Nižší vrstva při vyšším zatížení

V královehradeckém objektu byl použit materiál WD 130 R, který je určen pro vyšší stupeň zatížení (až 16 kN/m2). Tloušťka vrstvy zde činí maximálně 25 milimetrů a byla uzpůsobena následné vrstvě – v koupelně, kde dojde k pokládce keramické dlažby, je proto vrstva ThermoWhite nižší než v ostatních místnostech, v nichž bude položen vinyl. Následovat budou rozvody podlahového vytápění a ty zality roznášecí vrstvou anhydritu na bázi sádry s rozptýlenou výztuží v podobě ztužujících vláken (snižují riziko vzniku trhlin související s objemovými změnami potěru ve fázi tvrdnutí). V koupelně pak bude na pojistnou hydroizolační stěrku naneseno cementové flexibilní lepidlo a dlažba, zatímco v ostatních místnostech to bude samonivelační anhydritová stěrka a nakonec vinylová lepená vrstva.

Na vrstvě ThermoWhitu jsou uloženy topné elektrokabely zalité anhydritovou mazaninou, která přirozeně vytváří hladký, rovinný povrch

Na vrstvě ThermoWhitu jsou uloženy topné elektrokabely zalité anhydritovou mazaninou, která přirozeně vytváří hladký, rovinný povrch

Výsledná podlaha v horním podlaží domu je takzvaná těžká plovoucí, která v kombinaci s vylévaným polystyrenem ThermoWhite vytváří akusticky více než vyhovující skladbu, která napomáhá potlačovat akustické mosty a minimalizovat šíření kročejového hluku na minimum.