Společnost Zumtobel Group prostřednictvím svojí značky Thorn vyvinula speciální technologii NightTune. Díky ní klesá světelný smog a vám se tak otevřou krásnější pohledy na noční oblohu.

Také máte rádi letní romantiku? Pohledy na krásnou noční oblohu, objevování Velkého vozu a dalších hvězdných úkazů? Jenže poslední dobou je to čím dál obtížnější – uvědomují si to nejen lidé, ale i zvířata. Stále více měst se totiž potýká se světelným znečištěním, jako nežádoucím vedlejším efektem veřejného osvětlení. Existuje však řešení.

S veřejným osvětlením to není jen tak. Provozovatelé totiž musí zajistit intenzitu osvětlení stanovenou normami pro bezpečný pohyb chodců i vozidel v nočních ulicích, ale zároveň zabránit nežádoucímu rozptylu světla do různých směrů – tedy vzniku tzv. světelného smogu.

Globální dodavatel interiérových a exteriérových svítidel Thorn, patřící pod skupinu Zumtobel Group, proto vyvinul technologii NightTune, se kterou jsou LED svítidla Thorn schopna zajistit dokonalé osvětlení pro lidi a současně i ochranu noční oblohy a biologické rozmanitosti.

612629712 51324607132 o
LED technologie NightTune svítidel Thorn přináší přesné řízení intenzity a teploty osvětlení a významně snižuje hodnoty světelného smogu | Zdroj: Zumtobel

A co že je to ten světelný smog? S tímto termínem se setkáváme od 70. let minulého století, kdy jej začali používat astronomové. Intenzivní umělé osvětlení ve městech a rozptyl světla do všech směrů totiž výrazně omezuje možnost pozorování noční oblohy nejen prostým okem, ale i astronomickými dalekohledy.

Veřejné osvětlení má sice zásadní přínos pro bezpečnost ve městech, ale zároveň narušuje přirozený rytmus střídání světla a tmy – a to není dobře. Díky technologii NightTune ale již není nutné volit mezi intenzivním osvětlením a omezením nežádoucích světelných emisí.

Moderní LED technologie NightTune exteriérových svítidel Thorn upravuje úroveň světla vyzařovaného světelným zdrojem, stejně jako jeho barevnou teplotu tak, aby vyhovovala jak konkrétní noční době, tak aktuální úrovni provozu i přítomnosti lidí a případných zvířat v osvětlovaném prostředí.

Svítidla s technologií NightTune zajišťují úroveň osvětlení nezbytnou k vytvoření bezpečného prostředí v ulicích měst, ale zároveň nenarušují spánek obyvatel okolních domů ani přirozené prostředí nočních živočichů. Omezením světelného smogu přinášejí LED světla Thorn s technologií NightTune nad města zpět noční oblohu plnou hvězd.

tl 1909 re plrl ren 02 nighttune 51324607232 o
Thorn NightTune kombinuje světlo dvou skupin LED zdrojů – osvětlení lze řídit od teplejší barvy světla (2200 K) po středně teplé světlo (3000 K) s možností různých úrovní jasu | Zdroj: Zumtobel

„LED technologie svítidel má celou řadu výhod. Ať už jde úsporu energie nebo možnosti přesného řízení intenzity a teploty vyzařovaného světla.

S NightTune přinášíme inovaci, se kterou můžeme ulice měst osvětlit tak, abychom vyhověli požadavkům na bezpečnost a současně zabránili nežádoucím vlivům zbytečně intenzivního osvětlení,“ vysvětluje Jan Vacek, výkonný ředitel ZG Lighting Czech Republic s.r.o., české pobočky nadnárodní společnosti Zumtobel Group.

NightTune staví na využití nepřímého osvětlení, rozptylovacích fólií, detekce pohybu a řízení teploty vyzařovaného světla. Svítidla Thorn s technologií NightTune kombinují světlo dvou skupin LED světelných zdrojů, se kterými lze řídit osvětlení od teplejší barvy světla na úrovni 2 200 K po středně teplé světlo s 3 000 K s možností různých úrovní jasu.