Menší betonové konstrukce, jako jsou například základy, zídky či různé sokly a podstavce, je možné realizovat formou ztraceného bednění nebo bednění vytvořeného z materiálu stavby. V obou případech se jedná o bednění vytvořené svépomocí.

Zhotovit podobné konstrukce lze ale i profesionálně, a to pomocí pronajímaných ručních rámových bednění. Ty přinesou výrazně lepší výsledek s výrazně menší námahou.

Efektivní a jednoduché

Instalace, kompletace a obsluha ručního rámového bednění je snadná. Jednoduše se přemisťuje (i největší rámy je možné snadno přenést ve dvou lidech), a díky promyšlenému systému upínačů a kotev je snadné i samotné umístění a usazení na místo.

Bednění je většinou tvořené pozinkovaným ocelovým rámem, do kterého je vmontována kompozitní deska. Menší velikosti dílců, subtilnější zpracování ocelových konstrukcí i tenčí deska přinášejí lepší manipulovatelnost, avšak při zachování dostatečné robustnosti, aby komplety bednění vydržely tlak betonu i při vibrování. Ruční rámové bednění tak může být využito všude tam, kde není ekonomické nebo logisticky možné využít jeřáb, nebo tam, kde je třeba realizovat jen malou část stavby z betonu.

Využití ručních rámových bednicích systémů je efektivní například při realizaci základových pasů nebo patek, obrubníků, věnců a podobně. Některé ruční systémy, jako je například Doka Frami Xlife, lze ale použít i pro náročnější stavby a lze je nasadit i pro betonáž stěn, a to zejména díky prvkům o výšce až 2,7 metru.

Co budete potřebovat

Pro realizaci monolitického objektu s ručním rámovým bedněním budete potřebovat:

  • Prvky ručního rámového bednění dle velikosti projektu
  • Spojovací materiál (kotevní tyče a matky, rychloupínače pro spojení bednění)
  • Odbedňovací olej nebo emulzi

 Požadavek na povrch

V rámci malých staveb, patek, opěrných stěn a dalších realizací, které je možné provádět s ručním rámovým bedněním, bývá často kladen požadavek na povrch betonu. Ten je možné realizovat jako rustikální s pomocí už zmíněných svépomocných bednění, ale stále častěji se prosazuje hladký otisk a uspořádaný spárořez, který přinášejí právě panely ručních rámových bednění. Například deska Doka Xlife, která je tvořená kompozitním materiálem se speciálním plastovým povrchem, je přímo určená i pro pohledové aplikace.

Realizace svépomocí, ale profesionálně

Výhodou ručních rámových bednění bezesporu je, že jednotlivé realizace lze provádět svépomocí. Jednoduchý systém a možnost přemisťování bez nasazení jeřábu přímo předurčují podobné systémy k tomu, aby usnadnily stavebníkům jednoduché projekty, které díky nasazení profesionálních systémů mohou dotáhnout k dokonalosti. A výsledek je to, co se počítá.

01 Plánování

Nasazení systémového bednění Frami Xlife je možné snadno naplánovat pomocí online nástrojů Doka Tools.

01 Plánování
01 Plánování | Zdroj: Doka

02 Výpis materiálu

Po zadání rozměrů požadovaného monolitického bloku systém vyexportuje plány nasazení bednění, včetně výpisu potřebného materiálu.

02 Výpis materiálu
02 Výpis materiálu | Zdroj: Doka

03 Pronájem materiálu

Bednění a komponenty je možné pronajmout buď přímo na pobočce Doka, nebo přes internetový obchod shop.doka.com.

03 Pronájem materiálu
03 Pronájem materiálu | Zdroj: Doka

04 Manipulace

Ruční rámové bednění je robustní, ale zároveň dostatečně lehké, aby pro manipulaci s ním nebyl třeba jeřáb nebo jiná mechanizace.

04 Manipulace
04 Manipulace | Zdroj: Doka

05 Rastr

Logický rastr bednění umožňuje snadnou kombinaci různých velikostí prvků k dosažení požadované velikosti, tvaru nebo spárořezu.

05 Rastr
05 Rastr | Zdroj: Doka

06 Ošetření povrchu

Před betonáží je třeba povrch bednicí desky ošetřit odbedňovacím olejem pro separaci betonu od povrchu bednění.

07 Zajištění prvků

Jednotlivé prvky bednění jsou spojeny rychloupínačem, který zajistí, že bednicí prvky budou pevně spojeny v tahu, budou těsnit a budou vyrovnány.

07 Zajištění prvků
07 Zajištění prvků | Zdroj: Doka

08 Provázání bednění

Provázání bednění je realizováno závitovými tyčemi s robustní matkou. Takové spojení zajistí, že se prvky bednění při betonáži nepohnou.

08 Provázání bednění
08 Provázání bednění | Zdroj: Doka

10 Příklad 1

Realizace s ručním rámovým bedněním: základy rodinného domku v pohledové kvalitě.

10 Příklad 1
10 Příklad 1 | Zdroj: Doka

11 Příklad 2

Realizace s ručním rámovým bedněním: patky pro dopravní značení

11 Příklad 2
11 Příklad 2 | Zdroj: Doka

12 Příklad 3

Realizace s ručním rámovým bedněním: s ručním bedněním je možné realizovat i větší konstrukce. Například letištní budovu.

12 Příklad 3
12 Příklad 3 | Zdroj: Doka