Až 700 nových bytů napojených na kvalitní veřejná prostranství, obchody a služby, ale i nová knihovna nebo multifunkční hala pro sport a kulturu. To vše vznikne v areálu bývalého břeclavského cukrovaru. Když to půjde dobře, do země se kopne příští rok.

Za 1,5 miliardy vzniknou v areálu bývalého břeclavského cukrovaru byty nebo...

Za 1,5 miliardy vzniknou v areálu bývalého břeclavského cukrovaru byty nebo multifunkční hala. | foto: Vizualizace: Neuhäusl Hunal

Postupovat se ale bude po etapách. Jen od města si totiž projekt vyžádá investici asi 600 milionů korun, což je zhruba výše jednoho ročního rozpočtu Břeclavi. Celkově je ale revitalizace celého areálu vyčíslena na 1,5 miliardy. Velkou část má pokrýt prodej stavebních pozemků a město spoléhá i na dotace.

Směr rozvoje asi pětihektarového areálu v centru Břeclavi, který bude udržitelný a má smysl i ekonomicky, udala loňská soutěž. Vítězné studio Neuhäusl Hunal v ní nastavilo základní vize, jak by měla budoucí čtvrť vypadat. Návrh pak dopracovalo i podle připomínek skoro tisícovky Břeclavanů, kteří své priority vyjádřili v anketě.

Kromě obytných a polyfunkčních domů a zmiňované haly či knihovny tu má vzniknout i mateřská škola, náměstí, obchůdky a malé firmy, komunitní centrum, parky, stromořadí a zelené parkování i podzemní garáže. A k tomu vytoužená náplavka na břehu řeky Dyje.

Město už má za sebou geologický průzkum. Letos přijde na řadu hlavně papírování, na němž se podílí územní plánovači, dopravní policisté, lidé z Povodí Moravy a další.

„Letos chceme připravit zasíťování areálu od chodníků přes kanalizaci, vodovod, elektřinu nebo optiku. To všechno je potřeba umístit, aby území bylo plně vybaveno,“ nastiňuje letošní plán břeclavský místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní).

Na radnici se musí také přesně vyčíslit, kolik budou stát městské projekty, jako je knihovna nebo plánovaná náplavka. „Potřeba je také spočítat dopravní zatížení záměru, abychom neudělali nějakou botu,“ podotýká místostarosta.

Obnova cukrovaru je podle něj náročný proces, který bude trvat roky. „Proto byla naplánována etapizace záměru. Vymezuje celky, které bude možné realizovat samostatně,“ řekl Matuška.

V první etapě se má stavět na pozemcích v majetku města. Nové domy vyrostou od ulice Národních hrdinů až k náplavce. V plánu je rekonstrukce ikonické budovy bývalé tržnice a úprava nábřeží. Významným dopravním zásahem bude propojení pro pěší a cyklisty pod mostem přes Dyji.

„V rámci druhé fáze revitalizace území by měla proběhnout přestavba a doplnění severozápadního bloku, začlenění budovy cukrovaru do struktury města a definitivní dotvoření a zprostupnění celé lokality,“ uvádí architekti ze studia Neuhäusl Hunal s tím, že do celkového konceptu pak zapadnou i „cukrovarské“ budovy ve vlastnictví společnosti Racio.