S generálním ředitelem a spolumajitelem české společnosti ACOND Jiřím Hanusem o historii, současnosti i budoucnosti technologie tepelných čerpadel, které jsou v souvislosti s energetickou krizí aktuálně ve významném popředí všeobecného zájmu.

Společnost ACOND si klade za cíl stát se celoevropskou jedničkou v oblasti vývoje a produkce tepelných čerpadel. V rozhovoru, který její lídr Jiří Hanus poskytl našemu časopisu, je mimo jiné vysvětleno, na co si dát při výběru tepelného čerpadla pozor, jakým technickým parametrům je nutné věnovat nejvyšší pozornost a proč jsou tato topná zařízení ideálním zdrojem tepla nejen pro novostavby, ale i starší objekty.

Jste představitelem Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ). Co si klade za cíl a jaké jsou pro Asociaci nejbližší plány?

Dlouhodobým úkolem AVTČ je zvýšit povědomí o tepelných čerpadlech, prezentovat jejich výhody a vzdělávat odbornou i laickou veřejnost v oboru. Chceme, aby se čerpadla při výběru zdroje tepla postupně dostala na první pozici. Ve správní radě AVTČ je dnes zastoupena většina výrobců a dodavatelů tepelných čerpadel pro český trh. S tím, jak obliba čerpadel roste, chceme profesionalizovat i její činnost. Naším nejdůležitějším úkolem je nyní najmout odborné zaměstnance, abychom si mohli stanovit naše další priority a cíle. Dosud fungovala spíše na bázi dobrovolníků.

Jiří Hanus, generální ředitel a spolumajitel společnosti ACOND.

Jiří Hanus, generální ředitel a spolumajitel společnosti ACOND.

Vaše společnost existuje již od roku 1998 a od samého počátku se zaměřuje na výrobu tepelných čerpadel. Ty však tehdy byly pro většinu českých obyvatel velkou neznámou. Co vás k této specializaci vedlo a jaké cíle jste si v té době kladli? Měli jste v tepelná čerpadla ihned maximální důvěru, nebo to byl risk, který vyšel?

Tehdy u nás byla tepelná čerpadla ještě naprosto v plenkách. Něco jako ekologické vytápění nebo úspora energií se tu vůbec neřešilo. My jsme v tom ale viděli velkou budoucnost. Zahraničí bylo v ekologickém i ekonomickém uvažování trochu dál. Původně jsme tepelná čerpadla jen dováželi, konkrétně ze Skandinávie. Pak jsme si je zkusili zhotovit jen pro sebe a v podstatě ze zvědavosti a zjistili jsme, že je dokážeme vyrobit kvalitněji, ale přitom s nižšími náklady. Od té doby se výroba vlastních čerpadel stala naším pilířem.

Které díly k tepelným čerpadlům nyní odebíráte od externích dodavatelů a které si vyrábíte sami?

Většinu komponent si vyrábíme sami, dovážet si necháváme scroll kompresory, které jsou obecně hlavní pracovní součástí čerpadla. Proto je nakupujeme od specializované firmy.

Zařízení ACOND PRO R ohřívají vodu na 65 stupňů při venkovní teplotě –22 °C pouze kompresorem, bez bivalence. Výrobce používá nejmodernější scroll kompresory a ekologické chladivo R290.

Zařízení ACOND PRO R ohřívají vodu na 65 stupňů při venkovní teplotě –22 °C pouze kompresorem, bez bivalence. Výrobce používá nejmodernější scroll kompresory a ekologické chladivo R290.

Není tajemstvím, že plánujete rozšířit své výrobní prostory o novou halu. Kde bude stát a o kolik procent budete díky ní moci navýšit výrobu? Jakými technologiemi bude vybavena? A můžete čtenářům přiblížit výrobní proces?

Od června letošního roku navyšujeme výrobu na čtyři sta čerpadel měsíčně, od poloviny příštího roku jich měsíčně plánujeme vyrábět tisíc pět set. Nová výrobní hala bude stát v průmyslovém parku v Milevsku, v provozu bude ale i ta současná. Technologie nebude v podstatě nijak speciální, bude odpovídat současné technologii našich tepelných čerpadel, tak abychom byli v maximální míře soběstační a mohli ručit za kvalitu našich zařízení stejně jako dosud. Samotný výrobní proces se de facto dá nazvat manufakturou. Čerpadlo putuje výrobní linkou a postupně se sestavuje, takže na začátku není vlastně nic, ale na konci už je kompletní produkt.

Nyní přejděme k praktickým otázkám. Jaké informace je třeba si připravit pro obchodníka či technika před poptávkou po tepelném čerpadle? Bez čeho nabídku nemůžete vytvořit?

V první řadě je třeba stanovit energetickou bilanci domu z pohledu jeho stáří, vybavení i těsnosti jeho obálky. Ideální je proto mít spočítány tepelné ztráty, případně znát alespoň spotřebu paliva v kilowattech. Také je dobré vědět, na jakou teplotu vody je dimenzovaný současný topný systém.

Tepelná čerpadla jsou ideálním zdrojem tepla zejména pro nízkoenergetické novostavby, za určitých podmínek je lze však využít i ve starších, nezateplených objektech. Jaké konstrukční úpravy je pak nutné provést, aby se tepelné čerpadlo vyplatilo?

To není tak docela pravda, tepelné čerpadlo je vhodné i pro většinu starých domů. Kupříkladu devadesát procent našich zakázek jsou právě rekonstrukce. Jde spíše o stanovení podmínek, protože každý dům je jiný. Ve chvíli, kdy je čerpadlo schopno pokrýt tepelné ztráty domu, lze ho bez problémů použít i u starších objektů. Pokud investujete do rekonstrukce a snížíte tepelné ztráty stavby, čerpadlo bude vytápět úsporněji. Pak lze využít i méně výkonné zařízení. V dnešní době může být problematické kompletní rekonstrukci časově stihnout. Nejjednodušší je alespoň vyměnit okna a ideálně i zateplit fasádu. Případně je dobré vyměnit staré radiátory, protože moderní topná tělesa potřebují vodu o nižší teplotě, což znamená větší úsporu. Většinou to ale není nezbytnost. Co se týče výhodnosti čerpadel pro staré domy, zde dnes hraje roli i nejistota na trhu s energiemi. Nikdo s určitostí neví, jak budou zajištěny dodávky plynu a jaká bude jeho cena.

Před výběrem tepelného čerpadla je potřeba znát energetickou bilanci domu a mít spočítány tepelné ztráty. Také je dobré vědět, na jakou teplotu vody je dimenzován současný topný systém.

Před výběrem tepelného čerpadla je potřeba znát energetickou bilanci domu a mít spočítány tepelné ztráty. Také je dobré vědět, na jakou teplotu vody je dimenzován současný topný systém.

Můžete uvést čtenáře do problematiky účinnosti tepelných čerpadel? Jak se v jednotlivých číselných označeních vyznat a na co by si měli dát při výběru pozor, aby své volby později nelitovali?

Pro laika bývá zkoumání číselných náležitostí obtížné, protože postrádá patřičné znalosti. Ne každý výrobce navíc uvádí údaje tak, jak by měl. Nejjednodušší je podívat se na energetický štítek čerpadla, který je jeho povinnou výbavou. Ideální je vybírat ze zařízení s účinností A+++/A+++, u těch lze očekávat nejvyšší úsporu. U nižších tříd může být návratnost diskutabilní, čerpadlo se může v praxi ukázat spíše jako drahý přímotop. Doporučuji si ověřit i to, zda výrobce zajišťuje také odbornou montáž a servis. Ten by měl být už v ceně čerpadla.

Které technické parametry tepelných čerpadel považujete vy osobně za nejdůležitější? Je nějaká vlastnost, jež bývá často opomíjena, přestože hraje větší roli, než se na první pohled zdá?

Vedle účinnosti se ukazuje jako velmi důležitý, ale poměrně opomíjený parametr hlasitost čerpadla. Bezhlučný provoz je užitkový faktor, který ovlivňuje spokojenost nejen samotného uživatele, ale i sousedů. Obliba tepelných čerpadel v poslední době roste a s tím i četnost jejich využití, proto se jejich co nejtišší chod ukazuje dnes již prakticky jako nezbytnost.

Na vašich webových stránkách uvádíte, že ve svých zařízeních využíváte ekologické chladivo propan R290. V čem tkví jeho výhody ve srovnání s jinými chladicími médii?

Propan R290 dnes platí za nejpokročilejší chladivo, protože má výborné termodynamické vlastnosti, takže umožňuje vyšší efektivitu vytápění, a tedy i vyšší úspory. Zároveň je ekologický, protože nenarušuje ozónovou vrstvu, a nepodléhá povinným revizím. Čerpadla s tímto chladivem jsou ekonomicky úspornější, protože dokážou ohřát topnou vodu na vysokou teplotu i při nízkých venkovních teplotách bez bivalence (tedy bez potřeby záložního zdroje tepla, pozn. red.).

Na tiskové konferenci, kterou vaše společnost uspořádala na začátku května, bylo představeno tepelné čerpadlo ACOND PRO R, které všechny přítomné ohromilo svou tichostí. Jak jste jí dosáhli?

Tichost čerpadla nikdy nesouvisí jen s jedinou součástkou, ale s celou konstrukcí. Důležité jsou kvalitní a správně dimenzované komponenty. Proto jsme jej od počátku vyvíjeli tak, abychom souhrou vhodných součástí dosáhli co nejtiššího provozu. Obecně je jedním z největších zdrojů hluku u čerpadla kompresor a také výparník. Pokud nemá dostatečně velkou teplosměnnou plochu, musí přes něj ventilátor hnát vzduch větší rychlostí. Vliv na hlučnost může mít i nevhodné umístění, zhoršovat ji může například blízká odrazová plocha.

S vašimi tepelnými čerpadly je možné dům jak vytápět, tak chladit. Jak to funguje a jak probíhá přepínání mezi těmito dvěma funkcemi?

Při ochlazování interiéru čerpadlo využívá obráceného chodu a pracuje podobně jako třeba lednice, kdy vodu v topném systému ochlazuje. Mnoho moderních tepelných čerpadel sice chladit umí, jde ale o to, že většina domů a jejich topných soustav není na přenos chladu uzpůsobená. Na rozvodech může začít kondenzovat voda, při podlahovém chlazení je zase nutné počítat s delší časovou prolukou, než teplota klesne.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi tepelným čerpadlem a klimatizací a proč je nedoporučujete v provozu vzájemně zaměňovat?

Obě zařízení obecně pracují na podobném principu a ke svému chodu využívají teplo z okolního prostředí. Klimatizace je v podstatě tepelné čerpadlo typu vzduch/vzduch. Hlavní rozdíl je v tom, že klimatizace teplo z místnosti v podstatě odčerpává, čímž ji ochlazuje, zatímco čerpadlo odebírá nízkopotenciální teplo z vnějšího vzduchu, které následně využívá k ohřevu topné vody. Někteří výrobci používají venkovní jednotku klimatizace pro výrobu tepelného čerpadla, protože je jednoduše levná. V té se ale používá jiné chladivo a jiné komponenty, takže takto vyrobené čerpadlo zpravidla nedosahuje patřičné kvality. Také bývá hlučnější a při nízkých teplotách ztrácí na účinnosti. Problém s kondenzací vody u chlazení prostoru tepelným čerpadlem jsem zmínil, při vytápění klimatizací zase může v místnosti vznikat horší tepelný komfort, protože ohřátý vzduch se bude držet v horní části prostoru. Proudění vzduchu z ventilátoru může být také poměrně nepříjemné a hlučné. Na druhou stranu se přitápění klimatizací hodí v přechodových obdobích roku, když ještě nechceme zapínat topení pro celý dům.

Před investicí do tepelného čerpadla si všímejte jeho energetického štítku. Vybírejte ideálně ze zařízení s účinností A+++/A+++, u nichž lze očekávat nejvyšší úsporu.

Před investicí do tepelného čerpadla si všímejte jeho energetického štítku. Vybírejte ideálně ze zařízení s účinností A+++/A+++, u nichž lze očekávat nejvyšší úsporu.

Je nezpochybnitelné, že kvalitní tepelná čerpadla, která vaše společnost vyrábí, významně přispívají k úspoře energií. Jejich spotřebu lze navíc ještě o něco snížit, propojíme-li tepelné čerpadlo s dalšími alternativními zdroji energie, například fotovoltaickými elektrárnami s bateriovým úložištěm. Spolupracujete s nějakým dodavatelem podobného řešení, případně plánujete vydat se i vy sami tímto směrem a nabídnout svým zákazníkům nové, komplexní řešení?

Momentálně dokážeme propojení čerpadla s fotovoltaikou zajistit, ale systémové řešení teprve připravujeme. Chceme si být jisti, že našim klientům dokážeme zaručit, že budeme schopni výrobek dodat. U fotovoltaiky je totiž v současnosti problém s dostupností panelů, baterií a komponent obecně. Vidíme v tom ale velkou budoucnost, protože pomocí tepelného čerpadla dokážeme energii získanou fotovoltaikou několikrát znásobit.

Na závěr by mě zajímalo, jaké plány má společnost ACOND na příštích pět let. Kam byste se rádi posunuli? Kam v současnosti směřujete v rámci probíhajícího vývoje tepelných čerpadel? Plánujete nějaké rozšiřování výrobního portfolia?

Rozšíření produktů společnosti ACOND máme v plánu, a to jak směrem k menším čerpadlům pro nízkoenergetické stavby, tak i k exkluzivním zařízením, která opět posunou standard tepelných čerpadel a budou top modelem, který nebude mít v rámci EU konkurenci. Chceme být lídrem nejen v ČR, ale celkově na trhu.