Pokud se chystáte pořídit si splitové tepelné čerpadlo, možná jste si už položili otázku, kam ideálně umístit oba jeho komponenty, zejména venkovní jednotku. Jak daleko má být od domu, aby nerušila ani vás, ani sousedy, ale zároveň aby nedocházelo ke zbytečným tepelným ztrátám? A s čím dalším je třeba při instalaci počítat?

Umístění tepelného čerpadla není pouze záležitostí estetickou, ale závisí na něm i správná funkčnost zařízení a uživatelský komfort. Pro vnitřní jednotku je potřeba počítat s technickou místností, vhodné stanoviště pro tu venkovní pak vybíráme především s ohledem na dva aspekty: prostor kolem čerpadla a jeho vzdálenost od oken či terasy, respektive sousedních objektů.

Obecně můžeme říci, že místo, kam budeme čerpadlo instalovat, by mělo být stabilní a chráněné, zároveň však nesmí bránit dokonalé funkci zařízení. Venkovní jednotku bychom proto neměli umísťovat do stísněného prostoru ani těsně ke zdi, ale zároveň ani v blízkosti opadavých stromů či keřů (např. topolů), jejichž semena nebo listy by se mohly dostávat do výparníku.

Spodní hrana výparníku venkovní jednotky tepelného čerpadla by měla být alespoň třicet centimetrů nad úrovní okolního terénu

Spodní hrana výparníku venkovní jednotky tepelného čerpadla by měla být alespoň třicet centimetrů nad úrovní okolního terénu

Venkovní jednotku tepelného čerpadla je nejlepší instalovat na pevný podklad, oddělený od budovy (aby nedocházelo k přenosu vibrací konstrukcí domu). Ze stejného důvodu se nedoporučuje umísťovat čerpadlo na střechu nebo ho zavěšovat na zeď. V případě, že máme zařízení instalováno na zemi, spodní hrana výparníku by měla být alespoň třicet centimetrů nad úrovní okolního terénu (venkovní jednotku je tedy vhodné umístit třeba na trávník a ukotvit ji například na betonových patkách, aby mohlo docházet k přirozenému vsakování kondenzátu). Abychom předešli případnému zatékání kondenzátu směrem k domu, můžeme ho svést do drenážního potrubí dešťového svodu nebo do odpadu (v takovém případě je potřeba zabránit vstupu výparů z kanalizace pomocí sifonu v nezámrzné hloubce a zamrzání vody během zimních měsíců, kupříkladu pomocí samoregulačního topného kabelu).

Venkovní jednotka tepelného čerpadla by měla být co nejblíže technické místnosti, respektive vnitřní jednotce.

Venkovní jednotka tepelného čerpadla by měla být co nejblíže technické místnosti, respektive vnitřní jednotce.

Umístění s ohledem na hlučnost

Významným faktorem, který je při hledání jeho vhodného stanoviště zohlednit, je hlučnost tepelného čerpadla. Podle hygienických předpisů nesmí hladina akustického tlaku ve vzdálenosti dva metry od stěny domu (tzv. chráněný venkovní prostor staveb) přesáhnout limit 50 dB ve dne a 40 dB v noci. Minimální vzdálenost od okolních staveb lze tedy vypočítat na základě akustického výkonu konkrétního tepelného čerpadla.

Uživatel by přitom neměl zapomínat ani na své vlastní potřeby a neumísťovat zařízení tam, kde by ho později mohlo rušit (například pod okna ložnice, pracovny či vedle terasy). Samozřejmě je potřeba počítat i s tím, že pokud pomocí tepelného čerpadla ohříváte vodu nebo ho chcete během teplých dní využívat k chlazení, bude v provozu i během léta. Je tedy chyba domnívat se, že vás v letních měsících nebude na terase čerpadlo rušit, umístíte-li ho v její těsné blízkosti.

Ačkoli by tedy venkovní jednotka tepelného čerpadla měla být co nejblíže technické místnosti, respektive vnitřní jednotce (z důvodu menších tepelných a tlakových ztrát potrubí), v případě, že by tato podmínka měla být splněna za cenu vysoké hlučnosti, je lepší umístit zařízení dál od domu. Vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou, která je s ohledem na tepelné ztráty ještě únosná, je podle odborníků zhruba 30 metrů (v případě dobré izolace obou – vstupní a výstupní – trubic).

Pro úplnost dodejme, že výrobci tepelných čerpadel trvale upravují technická a konstrukční řešení svých zařízení tak, aby minimalizovali provozní hlučnost.

Jak již bylo zmíněno, různé bariéry v bezprostřední blízkosti čerpadla (zdi, nízká střecha, tvrdé povrchy…) mohou hlučnost zařízení ještě zvyšovat. Co naopak zamezí šíření hluku do okolí, je zeleň (husté stromy, keře) nebo například protihluková zástěna.

Uživatel by přitom neměl zapomínat ani na své vlastní potřeby a neumísťovat zařízení tam, kde by ho později mohlo rušit.

Uživatel by přitom neměl zapomínat ani na své vlastní potřeby a neumísťovat zařízení tam, kde by ho později mohlo rušit.

Hraje roli světová strana?

Podle některých odborníků nehraje orientace tepelného čerpadla vůči světovým stranám téměř žádnou roli. Pokud však máte možnost umístit zařízení (týká se typu vzduch/voda) na jižní stranu, bude to pro čerpadlo a jeho zimní provoz spíše plus. U čerpadla v režimu chlazení (klimatizace) je to naopak. Dodejme ještě, je dobré nevystavovat venkovní jednotku silnému či příliš častému větru.

Počítejte s tím, že když pomocí tepelného čerpadla budete ohřívat vodu nebo ho využívat k chlazení, poběží i v létě. Za tropických dní v režimu klimatizace pak může běžet i mnohen intenzivněji, než v zimě.

Počítejte s tím, že když pomocí tepelného čerpadla budete ohřívat vodu nebo ho využívat k chlazení, poběží i v létě. Za tropických dní v režimu klimatizace pak může běžet i mnohen intenzivněji, než v zimě.