Nemocnice v Havlíčkově Brodě se pomalu začíná připravovat na velké stavební úpravy. V plánu má stavbu zcela nového pavilonu a parkovacího domu v Rozkošské ulici. Brodští zastupitelé záměrům zdravotnického zařízení vyšli vstříc, když schválili změnu územního plánu.

Nyní je za hlavní budovou nemocnice v Havlíčkově Brodě park se stromy a keři....

Nyní je za hlavní budovou nemocnice v Havlíčkově Brodě park se stromy a keři. Za několik let na velké části této plochy bude nový pavilon. Napojen bude na stávající komplex budov. 

Areál krajské nemocnice v Havlíčkově Brodě čekají podstatné změny, dost možná největší za poslední desítky let. Zdravotnické zařízení chce stavbou nového pavilonu řešit prostorové uspořádání poté, co o některé dříve využívané budovy přišlo. A parkovací dům má výrazně rozšířit možnosti odstavení vozidel, které jsou už nyní nedostatečné.

„V předchozích letech došlo k sestěhování oddělení do hlavního monobloku z budov v areálu dnešní psychiatrické léčebny. Tím se nahromadily problémy s umístěním a prostorovým rozložením některých oddělení. Rovněž jsme uvolnili dva pavilony pro domov pro seniory a uvolnit máme i budovu onkologie,“ vysvětluje technický náměstek nemocnice Josef Tvrdý.

Vedení nemocnice tak přišlo s řešením, které spatřuje ve vybudování nové přístavby k hlavnímu objektu nemocnice. Ta má přinést možnost opustit budovu onkologie a současně vyřešit nahromaděné problémy z předešlého období.

„Vznikne tak celek, který bude mít velmi dobré možnosti spolupráce s ostatními odděleními v nemocnici a komplexní návaznost na klíčové obory. To se projeví v ekonomice zařízení a přinese to veřejnosti vyšší kvalitu a úroveň zdravotnických a sociálních služeb,“ uvedla mluvčí nemocnice Petra Černo.

Šest nadzemních podlaží a jedno podzemní

Podle dostupných zdrojů by nový pavilon měl vyrůst podél severozápadního okraje hlavního monobloku. Ustoupit by mu měla větší část parku před prodejnou zdravotnických potřeb nad parkovištěm v Rozkošské ulici.

„Navrhujeme zde přístavbu budovy s jedním podzemním a šesti nadzemními podlažími, která bude v podzemí napojena na zásobovací koridor. Od prvního do šestého podlaží bude navazovat na chirurgický pavilon a současně bude v prvním patře propojena s budovou diagnostického centra,“ popsal náměstek Tvrdý.

Součástí tohoto projektu má být i podstatné rozšíření parkovacích míst. Toho chce nemocnice docílit výstavbou parkovacího domu pro až 300 vozidel. Vybudován by měl být hned vedle současného parkoviště v Rozkošské ulici směrem k psychiatrické léčebně. Zaplnit by měl dosud nevyužívaný městský pozemek u křižovatky ulic Rozkošská a U Rybníčku.

„Nemocnice má v současné době 1 100 zaměstnanců, ambulantní provozy navštěvují stovky pacientů denně a za pacienty na 534 lůžkách přijíždějí návštěvy. Dopravní obslužnost nemocnice se touto postupnou koncentrací dostala do mezní situace,“ říká mluvčí Černo.

Schválení se neobešlo bez připomínek

Brodští zastupitelé vyšli nemocnici vstříc. Na svém posledním jednání schválili změnu územního plánu. „Proces změny územního plánu v tomto případě trval dva roky. Naším rozhodnutím byl ukončen, investor může projektovat,“ vyjádřil se místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Ne všem se ovšem plán nemocnice líbí. V rámci procesu změny územního plánu proti němu podalo námitku dvanáct občanů. Všechny připomínky město zamítlo. Pro schválení územního plánu pak zvedlo ruku „jen“ 15 zastupitelů z pětadvaceti.

„Projekt drobně zasahuje i do soukromých pozemků. Měl jsem za to, že došlo k dohodě a lidem se vyhoví. Dle námitek se tak zjevně nestalo a to považuji za nefér,“ prohlásil například Milan Plodík, opoziční zastupitel za KSČM. Obdobně svůj zdrženlivý postoj obhajoval i třeba Tomáš Hermann (Společně pro Brod).

Výstavba nového pavilonu a parkovacího domu je podle samotné nemocnice i jejího zřizovatele, kterým je Kraj Vysočina, ještě hodně daleko. „Jsme teprve ve fázi přípravy studií. Prozatím není definován termín ani zdroje,“ konstatovala mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Stavět se zřejmě začne nejdřív za pět let

„Zahájení stavby musí předcházet schválení projektového záměru a výběr dodavatele,“ doplnila i Černo.

Zcela jasné není ani to, jaká konkrétní oddělení by se do nové budovy měla přesunout. Nejvíc se mluví o ARO, takřka jistý přesun má onkologie, která o svou budovu přijde.

„Definitivní koncept se dolaďuje, s jednotlivými odděleními se jedná,“ uvedla mluvčí nemocnice s tím, že s výstavbou pavilonu budou spojeny i přesuny a případné rozšíření oddělení v rámci současné hlavní budovy.

Podle vedení nemocnice by k výstavbě nového pavilonu mohlo dojít zhruba v horizontu pěti let. Parkovací dům by se měl stavět současně s ním. „Po stavební stránce je pro nás nyní prioritou rekonstrukce infekčního pavilonu,“ upozornila Černo. S jeho kompletní obnovou a přístavbou se počítá na rok 2024.