Poté, co byla zpracována urbanistická studie propojení centra Ostravy s Dolní oblastí Vítkovic, byl veřejnosti představen plán proměny území v průběhu červnové debaty v ostravském Gongu. Příprava proměny brownfieldu Pod Žofinkou v novou čtvrť nyní postupuje do další fáze. Ostrava uzavře memorandum o vzájemné spolupráci při přípravě propojení území Pod Žofinkou, Dolní oblasti Vítkovic a Černé louky.

Území Pod Žofinkou se nachází v centru města mezi hranicemi památkových zón Ostrava a Vítkovice, přiléhá k údolí řeky Ostravice a skýtá významné krajinářské části. Nyní nevyužitá, „prázdná“ plocha má díky své poloze v centru města potenciál stát se významným spojovacím článkem centra s okolními lokalitami. Aby bylo dosaženo propojení zmíněných území v kompaktní celek, reagující na společenské potřeby města, je zapotřebí spolupráce vlastníků území.

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 16. listopadu 2022 uzavření memoranda zainteresovaných, tedy města Ostrava a společností Vítkovice a Pod Žofinkou. Zúčastněné strany deklarují podpisem memoranda shodu nad konceptem rozvoje území dle urbanistické studie rozhraní území Karoliny a Dolní oblasti Vítkovic a zároveň nastavují základní postup dalších prací.

Transformace lokality

Návrh rozvoje území Pod Žofinkou vyvolává potřebu úpravy širšího okolí, a to včetně potřeby změny územního plánu. Město Ostrava proto již na červnovém zastupitelstvu schválilo pořízení změny územního plánu a nyní zajistí zpracování nezbytných podkladů pro její zpracování. Související náklady ponesou všechny strany memoranda stejným dílem. Následovat budou návazné projekční práce zajišťující realizaci jednotlivých projektů, včetně dopravní a technické infrastruktury.

Pro koordinaci jednotlivých činností vznikne pracovní skupina složená ze zástupců signatářů memoranda i dalších dotčených subjektů v území. Do konce roku 2023 by měla být uzavřena také tzv. plánovací či obdobná smlouva, jejíž cílem je detailnější nastavení spolupráce všech stran včetně jejich věcné a finanční participace.

Propojení centrum - DOV
Propojení centrum – DOV | Zdroj: MAPPA

„Ve srovnání s jinými velkými městy jsme v unikátní situaci, máme jedinečnou možnost budovat město uvnitř, aktuální vizi proměny území zároveň definujeme pro příští desítky, možná stovky let dopředu. Je proto zapotřebí jednotlivé práce dobře promýšlet, vhodně koordinovat a správně načasovat. Je důležité vnímat, že se nejedná pouze o brownfield Pod Žofinkou, ale souvisí to i s dostavbu lokality Nové Karoliny i Černé louky, a tedy propojením na historické centrum města, kde aktuálně probíhá čilý stavební ruch,“ konstatoval primátor města Tomáš Macura.

Doplnil dále, že s Ostravskou univerzitou město dokončuje výstavbu dvou nových budov fakult na Černé louce, v příštím roce bude dokončena budova Organicy či bytový komplex Nové Lauby. „I tyto projekty více či méně souvisí s celkovou vizí, především s tzv. jednou mílí, tedy novou městskou třídou s tramvajovou tratí propojující celé širší území,“ doplnil Macura.

Nyní nevyužitý brownfield Pod Žofinkou se má změnit v novou čtvrť pro 12 tisíc lidí s přírodním parkem, přímou vazbou na nábřeží a novou unikátní městskou třídou, která pohodlně propojí centrum Ostravy s Dolními Vítkovicemi. Navrhován je městský bulvár míli dlouhý, obsahující i tramvajovou trať, jež propojí Smetanovo náměstí a Vítkovice.  K rozvoji území byla zpracována urbanistická studie sdružením 4ct/koucky-arch.cz/Sendler/Špilar/Hrdlička, prokazující možnosti propojení lokalit.