Tábor zvyšuje počet fotovoltaických elektráren, z nichž chce čerpat energii pro některé objekty. Nově plánuje fotovoltaickou elektrárnu na zimním stadionu a na základní škole Zborovská. Stejné zařízení už využívá pro plavecký stadion. Dále chce fotovoltaické elektrárny umístit na atletický stadion Míru a k fotbalovému areálu na Svépomoci. Novinářům to dnes řekla táborská místostarostka Lenka Horejsková.

Všichni víme, že téma v uvozovkách energetické soběstačnosti je aktuální. Snažíme se pro to udělat maximum a klademe na téma důraz,“ řekla Horejsková. Náklady na fotovoltaické elektrárny na zimním stadionu a základní škole Zborovská činí necelých 18 milionů korun bez daně. Město bude na projekt žádat dotaci od Státního fondu životního prostředí. Grant by měl pokrýt až 40 procent předpokládaných výdajů. „Jednou z podmínek dotace ale je, že se musí jednat o fotovoltaické elektrárny na dvou objektech. Proto to spojení zimního stadionu a základní školy Zborovská,“ uvedla místostarostka.

Dodala, že výkon obou elektráren bude 550 MWh. Silnější fotovoltaická elektrárna bude na zimní stadionu, kde vyrobí 450 MWh. „Každé město se snaží hledat úspory,“ řekl táborský starosta Štěpán Pavlík. Dodal, že do budoucna město plánuje až 15 fotovolatických elekráren na různých objektech města nebo zřizovaných organizací. „Celkový výkon by pak představoval až 20 procent spotřeby elektřiny města,“ řekl táborský místostarosta Martin Mareda.

Tábor se věnuje tématu energií delší dobu. Obdržel například certifikát ISO 5001, který držitelům mimo jiné potvrzuje snahu o čerpání energie z obnovitelných zdrojů a snižování takzvané uhlíkové stopy.