Kralupská pivovarská sladovna se letos začne měnit v kulturní centrum. Přestavba má podle odhadů stát zhruba 500 milionů korun. Působit by v ní měla knihovna, muzeum, základní umělecká škola i domov dětí a mládeže. V objektu má vzniknout také byt pro správce a komerční prostory, které by mohly sloužit jako kavárna, restaurace a minipivovar, jenž by připomněl i původní účel, kterému budova sloužila.

Stavba ve sladovně, která je přímo v centru města, by měla začít příští rok na jaře. „Trvat by měla do září roku 2025,“ uvedl mluvčí kralupské radnice Aleš Levý. Kralupská základní umělecká škola teď funguje v několika budovách, po přestavbě sladovny tedy bude pod jednou střechou s vlastní sborovnou i koncertním sálem. Prostory knihovny jsou ve školní budově v Jodlově ulici, po přestěhování je využije škola.

Autorem studie rekonstrukce pivovarské sladovny je ateliér RH-ARCH. Projektovou dokumentaci zpracoval brněnský Atelier 99.

Architektonické řešení

Kapacitu bylo třeba zvýšit a stávající střecha hlavní hmoty je dožilá. Autoři návrhu střechu bourají a navrhují nástavbu, která na jedné straně sbíhá až na zem a rozšiřuje tak kapacitu každého podlaží. Nástavba dovolila navrhnout sál umělecké školy a učebny z provozního hlediska optimálně, například dát jim výšku, jakou potřebují. Hmota nástavby je pojatá jednoduše, zuby šedové střechy jsou prvkem, který k industriální architektuře patří, a navíc dovolují optimální osvětlení učeben.

Nástavba na východní straně je hmota s rovnou střechou. Dostavované hmoty jsou proti stávající budově vždy posunuté, uskočené. Tím je jasně definováno, co je nové, a dovoluje to svobodně nakládat s použitými materiály, což je ekonomicky výhodné. U nástavby autoři předpokládají plechový obklad, který skryje okna.

Hmota velkého sálu z jižní strany ustupuje a vytváří tak menší ochoz podél sálu, který může fungovat jako terasa. Ochoz je krytý tahokovem, který zajišťuje stínění. Svou transparentností zároveň hmotu vizuálně odlehčuje. Návrh dle autorů ponechává maximum z cenné historické konstrukce stávajícího objektu a zároveň na první pohled ukazuje, že se jedná o moderní rekonstrukci.

Přízemí objektu je otevřeno vstupy a výkladci, které jsou moderní, ale respektují rytmus oken stávající budovy pivovaru a otvírají ji životu. Protože se jedná o prvek v přízemí, v přímém kontaktu s lidmi, předpokládají autoři kvalitně zpracovaný detail, který tak nastaví vnímání celého objektu.

V návrhu se autoři snažili využít specifik stávajícího objektu. Místy tak vznikají prostory o výšce přes 1,5 podlaží, průhledy. Každému takovému prostoru architekti našli odpovídající funkci, např. výstavní prostor muzea, kavárna, vstupní haly. Členění jednotlivých místností respektuje polohu stávajících oken a polohu nosných sloupů. Prostory, které mají specifické požadavky, ať je to učebna výtvarného oboru, kde je vhodné rozptýlené severní osvětlení, nebo víceúčelový sál, kde je důležitá jeho výška, jsou situovány do nástavby. Cílem autorů bylo, aby každý provoz měl prostor, který mu bude svým charakterem odpovídat.