Areál Fakultní nemocnice v Olomouci brzy změní svou podobu. Začátkem února totiž půjde k zemi jeho nejstarší budova známá jako Franz Josef. Místo ní vyroste nový pavilon B, kde najde zázemí hned několik klinik a operačních sálů.

„Aby k tomu mohlo dojít, musí se stát ještě řada věcí a jednou z nich je i demolice budovy Franze Josefa, neboť právě na jejím místě má nový pavilon B vyrůst,“ poznamenal zástupce ředitele nemocnice Tomáš Uvízl.

Zázemí v něm najde klinika neurologická, neurochirurgická, ortopedická, traumatologická, radiologická, centrální operační sály, KARIM, sály pro jednodenní operativu a urgentní příjem.

Franz Josef v poslední době už sloužil spíš jako sklad a zázemí pro pomocné provozy, pro zdravotnické potřeby byl nevyužitelný. „Tato budova poskytovala zázemí pro léčení pacientů z Olomouce a širokého okolí úctyhodných 126 let,“ doplnil Tomáš Uvízl s tím, že vedení nemocnice umožnilo všem lidem se s objektem rozloučit. Jako první čeká demolice střechu.

„Zároveň oceníme archivní fotografie z doby, kdy se v budově vyšetřovalo, ošetřovalo, léčilo, operovalo a pracovalo. Zájemci mohou kontaktovat Nikolu Pelclovou na mailu nikola.pelclova@fnol.cz, nebo na telefonu 588 442 178,“ uvedl Uvízl.

Proměna areálu

Historie areálu Fakultní nemocnice Olomouc se začala psát před 130 lety. „Dne 1. dubna 1892 se usnesl Moravský zemský sněm v Brně vystavět v Olomouci novou nemocnici na svahu Tabulového vrchu. Výstavba započala v červnu 1894 a v září 1896 sem byli přestěhováni pacienti ze staré nemocnice,“ přiblížil mluvčí nemocnice Adam Fritscher.

O stavbě nové olomoucké nemocnice rozhodl Moravský zemský sněm v Brně na návrh olomouckého poslance Augusta Weebera. „Původní rozpočet stavby obnášel 600 tisíc zlatých, později se snížil na 450 tisíc zlatých,“ řekl mluvčí.

Rozhodnutí sněmu dokládá pamětní deska ve vestibulu pavilonu. Ta nese latinský nápis: Za vládnoucího císaře Františka Josefa I. přikázal zemský sněm Markrabství moravského dekretem usneseným dne 1. dubna 1892 vystavět tuto budovu k ulehčení chorým.

Od té doby se areál rozšířil do podoby moderního zdravotnického zařízení. „Ani jeho aktuální tvář však není konečná, jak potvrzuje čilý stavební ruch. Stavební práce na projektu Přeložky inženýrských sítí za 132 milionů korun bez DPH předcházejí demolici nejstaršího objektu v areálu,“ popsal mluvčí.

Plán rozvoje areálu FNO by mě být dokončen v rozmezí patnácti až třiceti let. „Nová dominanta, kterou bude pavilon B, ale nebude prvním dokončeným objektem. Předchází jí dostavba pavilonu X, ve kterém sídlí Klinika nukleární medicíny,“ připomněl Fritscher.

„Nemocnice je velmi komplikovaný útvar, který tvoří zejména medicínské obory, jež potřebují pro svou činnost mimo jiné i hmotnou infrastrukturu. A máme-li tuto strukturu rozvíjet, musíme vědět jak. Lapidárně řečeno: máme-li přijímat smysluplná a systémová rozhodnutí, musíme si popsat naši budoucnost, diskutovat o ní, nalézt shodu a potom stanovit co, za co, jakým způsobem a v jakých časových horizontech uděláme,“ poznamenal Uvízl.

Důležitým krokem je přitom novostavba pavilonu B. „Právě sem se přestěhují kompletně čtyři kliniky. Své provozy do této budovy rozšíří také urgentní příjem, Radiologická klinika, centrální operační sály a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Vznikne zde mimo jiné deset operačních sálů, tři sály pro jednodenní chirurgii se zázemím pro dospávání a jednotka intenzivní péče pro jmenované lůžkové obory,“ popsal zástupce ředitele nemocnice.