Spékaná glazovaná dlaždice s reliéfním matným povrchem a protiskluzovou úpravou povrchu Rako Quarzit Outdoor je vhodná do exteriéru i pro kladení na terče.

Suché kladení dlažby umožňují výškově nastavitelné terče. Konstrukce vytvořená z terčů je pevná, stabilní a vysoce únosná. Lze ho snadno rozebrat, díky čemuž je podklad rychle přístupný. Nastavitelné terče se přizpůsobí i nerovnému terénu. Kromě výšky lze upravovat i jejich sklon, u terčů s teleskopickou hlavou až o 10 %. Snadno tak vyrovnají pevný, avšak spádovitý podklad. Prostor, který vznikne pod podlahou, lze využít například pro vedení rozvodů.

V nabídce jsou terče na polypropylenové bázi, které jsou odolné proti vysokým teplotám, UV záření a mrazu. Nosnost terčů je v rozmezí 400 až 1 200 kg v závislosti na typu terče.

Mezerníky v hlavě terče jsou určeny k vymezení spár mezi dlaždicemi v rozpětí 2 až 4,5 mm. Spáry zabezpečují odtok a vypařování vody. Počet mezerníků na hlavách terčů se může upravit podle potřeby.

Systém kladení

Položení dlažby na nastavitelné terče je vlastně kladení dlaždic o tloušťce 20 nebo 30 mm na nastavitelné podpěry. Před začátkem kladení se připraví potřebný počet terčů (podpěr) včetně sklonových korektorů a mezerníků, gumových podložek, dorazů a soklových klipů. Na podklad se doporučuje položit hydroizolační PVC fólii s výztužnou mřížkou o minimální tloušťce 1,5 mm.

Nerovnosti podkladu se vyrovnají otáčením sklonového korektoru do potřebné výšky. Tím se dorovná sklon podkladu až o 5 %. Každý terč je třeba nastavit individuálně, neboť úhel sklonu i směr spádu se liší. Podpěry vybavené teleskopickou kyvnou hlavou dorovnají sklon automaticky samy až do 10 %.

Na sklonový korektor se položí terč. Potřebná výška terčů se pak upraví pootočením podle určující výšky terče v nejvyšším bodě terasy nebo balkonu. Na terč se položí dilatační mezerník a seříznutím, případně vylomením, se upraví podle potřeby jejich počet. Mezerníky vymezují šířku spáry, která je potřebná pro odvod a odpařování vody. Doporučuje se zvolit šířku mezerníků min. 3 mm.

Pokud se kolem dlažby nenachází pevný okraj, jako je sokl nebo stěna, použijí se k vytvoření čela soklové klipy, které se umístí jak na hlavu terče, tak pod terč. Z důvodu odpružení a usednutí dlažby se ukládají na terče gumové podložky. Na takto připravené terče se položí dlaždice. Po uložení se zkontroluje rovnost uložení dlažby.

Do připravených soklových klipů se nařežou keramické pásy pro vytvoření čela balkonu nebo terasy. Hotové keramické čelo balkonu plynule navazuje na ukončovací profil s okapnicí. Ke dveřím a stěně balkonu se změří jednotlivé dořezy. Mezi stěnou balkonu a dlaždicí se použijí k vymezení kladení dorazy, což zabrání proříznutí PVC fólie okrajem dlaždice přiléhající ke stěně.

Informace o materiálu

» Nastavitelný polypropylenový terč pod dlažbu určený k suchému kladeníkeramické, betonové nebo kamenné dlažby na terasách, balkonech, střechách, ve sklepích; konstrukce zajišťuje plynulý odvod vody; výškově nastavitelný; matice s vnitřním závitem pro přesné nastavení finální výšky.

Co budete potřebovat

 • Hydroizolace
  •             PVC fólie s výztužnou mřížkou, tloušťka min. 1,5 mm
 • Exteriérová dlažba
  •             Rako Quarzit Outdoor, rozměr (š. × d. × v): 598 × 598 × 20 mm
  •             Rako Saloon Outdoor, rozměr (š. × d. × v): 598 × 598 × 20 mm
  •             Rako Kaamos Outdoor, rozměr (š. × d. × v): 598 × 598 × 20 mm
 • Rektifikační terče
  •             Nastavitelné  terče bez kyvné hlavy
 • Sklonový korektor
 • Dilatační mezerník
 • Soklový klip
 • Gumové podložky

Nářadí a pomůcky

odlamovací nůž, metr, elektrická řezačka s lyžinou nebo stojanová řezačka ,  vodováha, úhlová bruska

TIP

První řada dlažby

Během kladení první řady dlaždic neustále kontrolujte pomocí latě rovnoměrnost jejich kladení v jednom zákrytu. Nepravidelný průběh první řady se negativně projeví na celé ploše terasy.

01 | Příprava

Před pokládkou dlažby se připraví potřebný materiál a nářadí. Na podklad se položí hydroizolační PVC fólie s výztužnou mřížkou a tloušťkou min. 1,5 mm. Spoje musí být naprosto těsné.

01 | Příprava
01 | Příprava | Zdroj: Rako

02 | Sklonový korektor

Nerovnosti podkladu se vyrovnají nastavením výšky sklonového korektoru, čímž se dorovná sklon podkladu až do 5 %. Každý terč se nastaví individuálně podle úhlu sklonu a směru spádu.

02 | Sklonový korektor
02 | Sklonový korektor | Zdroj: Rako

03 | Montáž terčů

Do sklonového korektoru se vloží terč. Potřebná výška terčů se upraví jejich pootočením v závislosti na určující výšce terče v nejvyšším bodě terasy nebo balkonu.

03 | Montáž terčů
03 | Montáž terčů | Zdroj: Rako

04 | Dilatační mezerníky

Na terč se položí dilatační mezerník a seříznutím nebo vylomením se upraví počet podle potřeby. Mezerníky vymezují šířku spáry, která je nezbytná pro odvod a odpařování vody. Doporučená šířka mezerníku je 3 mm.

04 | Dilatační mezerníky
04 | Dilatační mezerníky | Zdroj: Rako

05 | Soklové klipy

Pokud se kolem dlažby nenachází pevný okraj, sokl nebo stěna, použijí se k vytvoření čela soklové klipy, které se umístí jak na hlavu terče, tak pod terč.

05 | Soklové klipy
05 | Soklové klipy | Zdroj: Rako

06 | Gumové podložky

Z důvodu odpružení a usazení dlažby se uloží na terče gumové podložky.

06 | Gumové podložky
06 | Gumové podložky | Zdroj: Rako

07 | Ověření roviny

Uložené terče se mezi sebou přeměří pomocí vodováhy nebo laseru, případné nerovnosti se dorovnají jejich otáčením.

07 | Ověření roviny
07 | Ověření roviny | Zdroj: Rako

08 | Kontrola vzdálenosti

Před pokládkou dlažby se zkontroluje, zda vzdálenost mezi terči odpovídá formátu zvolené dlažby.

08 | Kontrola vzdálenosti
08 | Kontrola vzdálenosti | Zdroj: Rako

09 | Položení dlaždice

Na připravené terče se položí dlaždice. S dlaždicí je třeba manipulovat opatrně, aby se nepoškodila. Po uložení se zkontroluje rovnost jejího uložení.

09 | Položení dlaždice
09 | Položení dlaždice |Zdroj: Rako

10 | Postupné kladení

Jednotlivé kroky se opakují při zhotovení nové řady dlaždic. Tuhost podkladové konstrukce lze zvýšit vložením jednoho terče navíc do středu pod dlaždici.

10 | Postupné kladení
10 | Postupné kladení | Zdroj: Rako

11 | Ukončení

Po uložení dlažby se změří výška keramických pásků, které se budou vkládat do soklových klipů sloužících k vytvoření čela terasy nebo balkonu.

11 | Ukončení
11 | Ukončení | Zdroj: Rako

12 | Řezačka

Pro řezání reliéfní exteriérové ​​dlažby o tloušťce 20 mm se použije elektrická řezačka s vodicími lištami nebo vodou chlazená stojanová pila.

12 | Řezačka
12 | Řezačka | Zdroj: Rako

13 | Řezání

Při řezání se postupuje pomalu bez tlačení. Použijí se diamantové kotouče, které jsou vhodné pro řezání hrubé keramické dlažby.¨

13 | Řezání
13 | Řezání | Zdroj: Rako

14 | Zabroušení a uložení

OD PARTNERŮ ASB

Nařezané keramické pásy se zabrousí úhlovou bruskou s brusným papírem. Zasunou se do soklových klipů.

14 | Zabroušení a uložení
14 | Zabroušení a uložení | Zdroj: Rako

15 | Ukončovací profil

Hotové keramické ukončení čela plynule navazuje na zakončovací profil a okapnici.

15 | Ukončovací profil
15 | Ukončovací profil | Zdroj: Rako

16 | Dlažba u stěny a dveří

Nakonec se změří potřebná velikost dlažby, která bude kladena mezi předposlední řadu dlažby a terasové nebo balkonové dveře a stěnu. Mezi stěnou a dlaždicí se použijí dorazy k vymezení spáry, to zabraňuje proříznutí PVC fólie okrajem dlaždice přiléhající na stěnu.

16 | Dlažba u stěny a dveří
16 | Dlažba u stěny a dveří | Zdroj: Rako