Jádrová omítka tvoří základní vrstvu pod finální tenkovrstvou omítku. Před její aplikací je potřeba nechat jádrovou omítku dostatečně vyzrát (přibližně 10 dní na 10 mm tloušťky vrstvy).

Před nanášením jádrové omítky musí podklad vyhovovat platným normám, musí být suchý, pevný, nosný, stabilní, dostatečně drsný a rovnoměrně nasákavý. Musí být zbaven prachu, nečistot, výkvětů soli a zbytků starých nátěrů. Zároveň nesmí být nesoudržný a zmrzlý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Na minerální podklady se doporučuje nanést kontaktní můstek, který se musí po předepsanou dobu nechat zaschnout. Elektrické a instalační drážky, spáry ve zdivu a podobné nerovnosti je třeba minimálně 24 hodin před začátkem omítacích prací vyplnit vhodným materiálem na cementové bázi.

Před začátkem omítacích prací se doporučuje osadit na všechna nároží, ostění a nadpraží otvorů vhodné omítací profily. Kovové prvky je nutné chránit před korozí vhodným antikorozním nátěrem. Po smíchání suché směsi s doporučeným, zodpovědně naměřeným množstvím vody – mícháme elektrickým míchadlem nebo v samospárové míchačce – jádrovou omítku nahazujeme na podklad zednickou lžící až do dosažení požadované tloušťky. Následně se omítka stáhne latí (H-profil) do roviny. U větších nebo proměnlivých tlouštěk vrstvy omítku nanášíme systémem „čerstvý do čerstvého“. Čerstvě omítnuté plochy je potřeba udržovat minimálně dva dny ve vlhkém stavu. Všechny styky různých materiálů se na úrovni vrstvy doporučuje vyztužit nebo diletovat vhodným způsobem.

PŘEHLED JÁDROVÝCH OMÍTEK

Baumit MANU 4

Vlastnosti a použití
Hrubá jádrová omítka pro ruční omítání. Průmyslově vyráběná suchá omítková směs pro ruční zpracování v exteriéru i interiéru. Maximální zrnitost 4 mm. Suchá směs je přírodní, vyrobená z vápencové drtě a přísad. Minimální tloušťka omítky v interiéru: 10 mm pro stěny, 8 mm pro strop a 20 mm v exteriéru. Maximální tloušťka vrstvy 25 mm.
Balení
Pytel 25, 40 kg nebo celé silo
Spotřeba
Přibližně 16 kg/m2 (na 10 mm tloušťky vrstvy)
Zrnitost
max. 4 mm
Výrobce
Baumit

Jádrová omítka ruční (2010)

Vlastnosti a použití
Vápenocementová jádrová omítka pro ruční omítání.Pro omítání všech běžných stavebních materiálů. Tloušťka vrstvy 12-30 mm: Vyrovnává nerovné podklady. Vytváří podklad pro finální omítky nebo keramické obklady.
Balení
Pytel 25 kg
Spotřeba
Přibližně 30 kg/m2 (na 10 mm tloušťky vrstvy)
Zrnitost
2 mm
Výrobce
Cemix

Stavmat ST line Omítka jádrová 2mm

Vlastnosti a použití
Suchá omítková směs pro jádrové omítky, určená k ručnímu zpracování. Vícevrstvá jádrová omítka slouží jako podklad pod štukové omítky. Při aplikaci jádrové omítky musí být podklad vyzrálý, nosný, zbavený volných částic, prachu, nečistot a dostatečně navlhčený. Před nanesením směsi se musí na podklad (cihla, beton, tvárnice) provést postřik cementovou maltou. Doporučená tloušťka jedné vrstvy je od 10 mm do 25 mm. Při větších tloušťkách omítky je doporučená aplikace ve dvou vrstvách, přičemž nanášení druhé vrstvy se provádí na čerstvou zavadlou první vrstvu. Maximální hrubost zrna: 2 mm.
Balení
Pytel 25 kg
Spotřeba
Přibližně 16 kg/m2 (na 10 mm tloušťky vrstvy)
Zrnitost
2 mm
Prodejce
STAVMAT STAVEBNINY, a. s.

Den Braven Jádrová omítka

Vlastnosti a použití
Univerzální suchá jádrová omítka určená k přímému použití, na panelové povrchy a pro základní omítku, která se používá především pro úpravy zdí, pro opravy starých omítek nebo na povrchy, jako jsou cihly, beton, pórobeton. Vhodná pro interiéry i exteriéry. Maximální hrubost zrna 2 mm.
Balení
Pytel 25 kg
Spotřeba
Přibližně 17 kg/m2 (na 10 mm tloušťky vrstvy)
Zrnitost
0-2 mm
Výrobce
Den Braven

Weber.dur klasik RU

Vlastnosti a použití
Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad. Suchá omítková směs pro jádrové omítky, pro ruční zpracování, vhodné pro použití v exteriéru i v interiéru. Maximální hrubost zrna 4 mm. Doporučená tloušťka jedné vrstvy je od 10 mm do 25 mm. Při větších tloušťkách omítky se doporučuje aplikace ve dvou vrstvách.
Balení
Pytel 25 kg
Spotřeba
Přibližně 16,5 kg/m2 (na 10 mm tloušťky vrstvy)
Zrnitost
4 mm
Výrobce
Saint-Gobain Weber

Knauf MV 2

Vlastnosti a použití
Omítka určená pro vnitřní a vnější jádrové omítky na všechny obvyklé, níže uvedené stavební podklady. Omítka není určena na sádrové podklady. Omítka neumožňuje zpracovat „zatočit“ povrch čerstvé omítky. Hotová omítka je vhodným podkladem pro stěrky a šlechtěné omítky. Omítkou lze také vytvořit povrch hrubé (ostré) nahozené omítky, případně smítané povrchy historických staveb (obsah cementu do 7 %). Maltovou směs je také možné použít jako zdicí maltu pro vyzdívky příčkového zdiva
Balení
Pytel 30 kg
Spotřeba
Přibližně 17 kg/m2 (na 10 mm tloušťky vrstvy)
Zrnitost
0-4 mm
Výrobce
Knauf