Byť je parapet ve srovnání třeba s fasádou nebo střechou jen miniaturním stavebním prvkem, je jisté, že je vysoce exponovaný. Jako funkční součást oken, jež je permanentně vystavována povětrnostním i mechanickým vlivům, tak nezanedbatelně ovlivňuje kvalitu fasády. Špatné zaměření, nevhodně připravený podklad parapetu nebo jeho chybné osazení mohou vést ke vzniku skvrn, prasklin a následnému vsaku či zatékání vody do obálky domu. Jak tomu předcházet a čeho se při instalaci vyvarovat?

Parapet je obvykle definován jako vyzdívka pod oknem nebo zeď od podlahy k oknu. Častěji si pak pod tímto pojmem představíme desku pod oknem ve formě oplechování, umakartu, kamene, cihel a podobně.

Parapety jsou většinou klempířsky vyráběné prvky dostupné v podobě prefabrikovaných plechů či jiných tenkovrstvých a zároveň tuhých materiálů (plastový plech) různých šířek, které se stříhají na délky odpovídající rozměrům stavebních otvorů. Plechové výrobky (včetně z plastového plechu) mohou být opatřeny různými povrchovými úpravami rozmanitých barevných odstínů – polyesterový povlak, lak, elox či komaxit (ten je považován za velmi kvalitní a odolný).

Trh nabízí také velmi nadčasové a trvanlivé parapety z kamene. Foto: RANIT CZ

Trh nabízí také velmi nadčasové a trvanlivé parapety z kamene. Foto: RANIT CZ

Běžně k dostání jsou parapety:

hliníkové (tažené nebo ohýbané, kdy tažené jsou odolnější a trvanlivější),měděné ohýbané vyznačující se postupným vznikem ochranné patiny, jež způsobuje přirozené tmavnutí prvku,pozinkované ohýbané řadící se k nejlevnějším a nejčastějším variantám,titanzinkové, které také postupně oxidují a z originální stříbrné se tak časem stává až tmavě šedá.

Vedle plechu trh nabízí také dražší, ale velmi nadčasové a trvanlivé parapety z kamene (žula, mramor, travertin či pískovec), cihel nebo taženého mramoru.

Zaměření otvoru před instalací parapetů:

Před samotným nákupem parapetu je nutné otvor dobře zaměřit, což by měl ideálně provést člověk, který provede také montáž.

Postup:

1. Změříme hloubku (šířku) parapetu na obou stranách, a to včetně zapuštění parapetu k podkladnímu profilu okna, a přidáme 40–60 mm na přesah parapetu z důvodu šířky nosu krytky a přesahu parapetu od fasády.

2. Změříme délku parapetu mezi špaletami (v případě, že se špalety rozevírají, měříme vždy delší stranu parapetu), od zjištěné délky pak odečteme několik milimetrů, čímž zohledníme dilataci materiálu. Přitom bereme v úvahu také to, jestli bude parapet zasekávaný do zdi, nebo naopak veden takzvaně po omítce. Přihlédneme též k tloušťce páru bočních krytek, která je jiná u hliníkových a jiná u plastových krytek. V případě hliníku je doporučeno ubrat asi 6 milimetrů (k zajištění dilatace navíc odborníci doporučují do drážky v krytce nanést silikonový transparentní tmel a krytku od ostění podlepit PUR pěnou), zatímco u plastu asi 10 milimetrů.

3. Finální výrobek volíme s takovými rozměry, které jsou nejbližší těm naměřeným (sortiment výrobních šířek je omezený).

Je důležité měřit parapet po obou stranách, včetně zapuštění parapetu k podkladnímu profilu okna, a k tomu přidat 40 až 60 milimetrů na přesah parapetru. Foto: kryvoshapka

Je důležité měřit parapet po obou stranách, včetně zapuštění parapetu k podkladnímu profilu okna, a k tomu přidat 40 až 60 milimetrů na přesah parapetru. Foto: kryvoshapka

Přípravné práce

Následuje příprava podkladu a parapetu. Je přitom potřeba myslet na to, že instalace by měla nejlépe proběhnout současně s montáží oken a až po vyzrání již provedených štukových omítek. Podklad musí být dokonale zbroušený a musí mít mírný spád pro odtok vody.

Jak na to?

1. Zbrousíme podklad tak, aby klesal směrem od okenního rámu ven v úhlu 3–7 stupňů.

2. Podklad zbavíme veškerých nečistot a ověříme, že je vytvrzený a vyschlý. Měl by vypadat jako zaarmované ostění otvorového prvku.

3. Výška prostoru na montáž by měla činit 25–30 milimetrů (od podezdívky po horní hranu podkladního profilu plastového okna či po horní drážku dřevěných oken).

4. Parapet buď osazujeme přímo na podklad, případně jej v těsném sousedství okenního profilu vypodložíme klínky. Lze jej volně zasunout i do parapetních omítkových profilů se sklotextilní síťovinou, které zajistí spolehlivé napojení plechů na ostění a na podkladní profil okenního rámu.

5. V dalším kroku odlepíme z boků parapetního profilu a ze zadního nosu fólii a nacvaknutím nasadíme boční krytky na obě strany.

6. Parapet si osadíme nanečisto do otvoru, abychom zjistili míru jeho připravenosti k montáži.

Standardní instalace parapetu:

1. Parapet finálně osadíme a dbáme, aby jeho zadní nos byl zaklapnutý v drážce podkladního profilu.

2. Vodováhou na obou stranách vidíme, že jsme dosáhli požadovaného spádu.

3. Parapety s předvrtanými otvory připevňujeme k oknu s použitím montážních šroubů, hlavičky šroubů zakryjeme čepičkou v barvě parapetu. Vyhýbáme se však jakékoli další perforaci plechu a upřednostňujeme nepřímé kotvení či lepení lepidlem.

4. Parapet podpěňujeme použitím nízkoexpanzní pěny (nebo vyplníme mezeru silikonovým tmelem).

5. Zkontrolujeme rovnost plechového profilu, v případě vzniku nerovností jej vyrovnáme.

6. Vzniklé spáry mezi zdivem a parapetem vyplníme akrylátem, zatímco mezi okno a parapet aplikujeme spíše silikon.

7. Parapet zatížíme a necháme vytvrdnout alespoň 4 hodiny.

8. Po vytvrdnutí následuje osazení ukončovacího omítkového profilu s tkaninou do boční krytky (mezi špaletu a parapet), přičemž mezi krytkou a lištou profilu ponecháváme dilatační mezeru 1 až 2 milimetry. Posledním krokem je zastěrkování této části do roviny. Následuje montáž izolačního systému a závěrečná aplikace omítky.

Pro okna montovaná na líci stěny nebo předsazeně je vhodné použít speciální parapetní omítkový profil, vytvářející voděodolné kapsy pro zasunutí parapetního plechu a umožňující dilataci parapetu (který díky omítkovému profilu není v kontaktu s omítkou). V následujících řádcích sdílíme postup tohoto typu montáže.

Standardní (nezapuštěný) způsob instalace
parapetu je z hlediska potenciálně pronikající vlhkosti rizikovější. Foto: Beekeepx, Shutterstock

Standardní (nezapuštěný) způsob instalace parapetu je z hlediska potenciálně pronikající vlhkosti rizikovější. Foto: Beekeepx, ShutterstockTéma: Okna

Zapuštěná montáž parapetu do kontaktního zateplovacího systému pomocí omítkových profilů:

1. Zbrousíme a dokonale očistíme podkladovou tepelněizolační desku.

2. Dle rozměru ostění upravíme rozměr parapetního spádového klínu.

3. Na zadní stranu klínu naneseme lepicí a stěrkový tmel a vlepíme prvek na zbroušenou a dokonale očištěnou tepelněizolační desku.

4. Do ostění tvořené izolantem si vyřežeme kapsy pro vložení postranních omítkových profilů.

5. Lišty obou profilů se síťovinou zkrátíme tak, aby délkou odpovídaly hloubce ostění.

6. Spáru mezi spádovým klínem a podkladním profilem okna přelepíme samolepicí těsnicí páskou.

7. Na spádový klín naneseme celoplošně lepicí a stěrkový tmel.

8. Na omítkové profily aplikujeme polymerní lepidlo a vložíme je do bočních kapes ostění.

9. Na vnější hranu parapetní roviny připevníme rohový profil se síťovinou.

10. Dutiny ve vnitřních rozích vyplníme lepidlem.

11. Instalujeme nárožní lišty a diagonální armovací síťovinu na vnější rohy ostění a zastěrkujeme.

12. Naneseme finální omítku.

13. Odřízneme přesahující části omítkových profilů.

14. V rozích parapetního profilu vytvoříme výřezy, na zadní lem nalepíme komprimační pásku.

15. Na podkladní plochu naneseme polymerní lepidlo a zasuneme plech do parapetního lůžka.

16. Parapet přišroubujeme.

Postranní omítkové profily se vkládají
do kapes vyřezaných v ostění tvořeném izolantem, lepí se za použití polymerního lepidla. Foto: RANIT CZ

Postranní omítkové profily se vkládají do kapes vyřezaných v ostění tvořeném izolantem, lepí se za použití polymerního lepidla. Foto: RANIT CZ

Po instalaci omítkového profilu následuje
aplikace nárožních lišt a diagonální armovací síťoviny na vnější rohy ostění. Vše je poté zastěrkováno. Foto: RANIT CZ

Po instalaci omítkového profilu následuje aplikace nárožních lišt a diagonální armovací síťoviny na vnější rohy ostění. Vše je poté zastěrkováno. Foto: RANIT CZ

Po odřezání přesahujících částí omítkových
profilů se na podkladní plochu nanáší polymerní lepidlo a parapetní plech se zasune do parapetního lůžka. Foto: RANIT CZ

Po odřezání přesahujících částí omítkových profilů se na podkladní plochu nanáší polymerní lepidlo a parapetní plech se zasune do parapetního lůžka. Foto: RANIT CZ

Na závěr je potřeba parapet přišroubovat.
Foto: RANIT CZ

Na závěr je potřeba parapet přišroubovat.

Na závěr

Malý, přesto důležitý. I tak by se dal stručně charakterizovat parapet. Poměrně výrazně dotváří architekturu objektu a celkový dojem z ní. Svépomocní a nepříliš zkušení stavebníci by měli vybírat spíše systémové parapetní sestavy, klást důraz na kvalitní povrchovou úpravu a nepodcenit výběr bočních krytek tak, aby se na slunci nekroutily a nebyly zdrojem vzniku barevných odlišností.

Při montáži je potřeba dbát na kvalitně připravený podklad a dostatečný přesah parapetu, důležité je také dokonalé nalepení prvku – ideálně celoplošně. Čím lépe parapet drží, ale také čím větší má prostor pro dilataci, tím trvanlivější jsou spoje s omítkou či zateplovacím systémem. Obzvláště tolik oblíbené tmavé parapety se často na slunci přehřívají a hrozí u nich proto velká roztažnost. Krytky pak tlačí do ostění a může docházet k nežádoucímu praskání. A právě tomu je potřeba se pokud možno vyhnout.