Recept na ideální a všestrannou opravu betonové konstrukce prakticky neexistuje. Ke každé poruše je třeba přistupovat individuálně – a v předstihu se smířit, že je vždy reálná možnost, že bude třeba dotyčnou betonovou konstrukci odstranit a vytvořit znovu. Kvalitněji.

Pokud ovšem zápasíme pouze s drobným narušením, výtluky, trhlinami nebo drolením, nemusíme hned sahat po sbíječce. Stačí vybrat stavební chemii či systémové řešení odpovídající konkrétnímu typu poškození a jeho rozsahu. Rozhodně totiž nemůžeme volit stejný přístup a výrobkovou řadu pro pár povrchových trhlin a hlubokou trhlinu procházející celým betonovým schodištěm až do základu.

Jak začít a s čím počítat?

V každém případě si vždy k odpovídajícímu opravnému systému či výrobkové řadě musíme pořídit i vhodnou penetraci, v ideálním případě bychom ji měli zakoupit od stejného výrobce, od jakého odebíráme i celý zbytek opravné stavební chemie. Penetrační nátěr se postará o vytvoření vrstvy mezi starým a novým betonem – a nová vrstva tak k podkladu dobře přilne.

Menší opravy zpravidla lze provést pomocí epoxidových hmot, tmelů nebo dvousložkových cementových lepidel, případně pomocí univerzální opravné malty (např. ulomený kousek schodu). V případech větších úprav už budeme potřebovat vysprávkové malty, lehké betony a systémové sady stavební chemie.

Když mluvíme o betonové podlaze, máme tu možnost a charakter poškození to dovoluje, můžeme celý povrch konstrukce opatřit cementovým potěrem, který vyrovná nerovnosti a skryje trhliny. Ojedinělé drobnější trhliny postačí opravit epoxidem nebo dvojsložkovým cementovým lepidlem. Širší trhliny řešíme betonovou mazaninou nebo samonivelační stěrkou – v takovém případě necháme důkladně vyzrát penetraci.

Naopak u stěn jde použít štukové hmoty (na velké nerovnosti), které se následně přetřou nátěrem interiérové/exteriérové barvy a nesrovnalosti skryjí, či stěrku na menší nesrovnalosti. Před jakoukoli aplikací je třeba odstranit staré nátěry či tapety, sbrousit lepidla, případně vyřešit a odizolovat místa, kde jsou patrné průtoky vody či jiná koncentrace vlhkosti.

Totéž platí i u oprav jinde než na stěnách – než začneme s jakoukoli aplikací, je třeba důkladně stávající beton očistit. To znamená nejen od prachu a nečistot, ale i od všech nesoudržných částí. Pokud to situace jen trochu dovoluje, použijeme vysokotlaký čistič. U velmi pečlivých oprav můžeme poškozené části i odstranit až na soudržný beton. Správné posouzení charakteru poškození je klíčové pro jeho následnou správnou, dlouhotrvající opravu.

Pokud je součástí opravovaného místa i ocelová výztuž, musíme ji před zabetonováním očistit od veškeré rzi. V případě, že je poškozená i samotná výztuž nebo její stav neumožňuje zalití betonem, je třeba narušené části výztuže vyřezat a vyměnit.

TIP

Trikem zkušených řemeslníků, jak napojit nový beton na původní, je důkladné namočení původního betonu a lehké postříkání octem. Jakmile ocet opláchneme, můžeme pracovat a nový beton by měl spolehlivě držet.

Výtluky v betonové podlaze

Právě výtluky se řadí mezi lehčí opravy, na kterou postačí trocha betonové směsi, v případě mělčích výtluků i samonivelační stěrka. Jak již bylo řečeno, odstraníme všechny nesoudržné části, podlahu očistíme nejlépe průmyslovým vysavačem a místo, které budeme opravovat, navhlčíme vodou, vyplníme betonovou směsí a uhladíme ocelovým hladítkem.

Trhliny v betonu

Trhliny v betonu můžeme dělit na statické a dynamické – a dle toho k nim musíme přistupovat. Přesněji řečeno tedy:

  • statické trhliny jsou neměnné s ohledem na okolní podmínky a čas,
  • dynamické trhliny pracují všemi směry, roztahují se, zmenšují… zkrátka pracují v čase.

Odborník radí

Zda je trhlina statická či dynamická lze zjistit pomocí křehkých sádrových terčíků. Ty kotvíme ke zdivu z obou stran trhliny – pokud trhlina pracuje, zvětšuje se a zmenšuje, dojde k porušení terčíku. Toto řešení ovšem nebude zcela optimální pro použití u drobnějších trhlin například v interiérech. Zde je vhodné, pokud máme podezření, že se jedná o dynamickou trhlinu, opravovat rovnou postupem pro tento typ trhlin.

Oprava statické trhliny: statickou trhlinu důkladně proškrábneme špachtlí a vyčistíme. Vyčištění spočívá zejména ve vyfoukání nesoudržného betonu, prachu a nečistot stlačeným vzduchem a následné vysátí vysavačem. Následně do praskliny vtlačíme epoxidový tmel, který v některých případech můžeme i doplnit křemičitým pískem (dle doporučení výrobce hmoty). Přebytečný materiál zahladíme zednickou lžící.

Oprava dynamické trhliny: tento typ trhliny je samozřejmě složitější na opravu, postup je ovšem podobný. Prasklinu pomocí úhlové brusky upravíme na úseky o délce 15 cm. Po těchto cca 15 cm vždy bruskou přerušíme trhlinu napříč řezem do hloubky max. 20 mm (často se mluví i jen o 10 mm) – tím vytvoříme spáry pro výztuž, která by měla být součástí opravné sady, případně lze použít dostatečně dlouhé hřebíky bez hlavičky.

Vzniklé dílo řádné vyčistíme stlačeným vzduchem a vysavačem. Vyplníme epoxidovým tmelem (či jinou stavební chemií ze zvolené opravné sady) a vmáčkneme výztuž do vytvořených příčných spár. Zarovnáme, například špachtlí. Pokud plánujeme na beton aplikovat další vrstvy (např. nivelační stěrku) posypeme opravované místo jemným křemičitým pískem 0,8 – 1,2 mm. Další hmota pak na písek lépe přilne.

Víte, že?

Postup opravy dynamických trhlin volíme i v případě, že potenciálně hrozí obnova či zvětšování trhliny v budoucnosti, případně pokud na beton plánujeme umístit další vrstvy, které neumožní pozdější opravy (tj. například souvrství podlahy). Na větší trhliny, prohlubně a díry se epoxidové tmely již příliš nehodí, lepší volbou budou například speciální potěry.

Praskliny v novém betonu? Víme proč!

Nejčastější příčiny, proč se objevily praskliny v novém betonu, jsou:

  • příliš rychlé zrání betonu (vysoká teplota vzduchu, nízká vlhkost),
  • chybějící nebo nedostatečná dilatace,
  • dilatace nebyly realizovány na přechodech místností a nepravidelností podlahové plochy,
  • základy stavby pracují nebo se pohybuje některá z vrstev v základech.

Drolící se beton

Předpokladem úspěšné opravy drolícího se betonu je důkladná analýza, zda vůbec takový beton má smysl opravovat. Pokud se jedná o lokální problém, kde se drolí pouze kousek konstrukce, pak ano, můžeme pokročit k opravě. Pokud se ovšem drolí celá konstrukce, pak je to znamením nekvalitního betonu a měli bychom se připravit na výměnu celé betonové části za kvalitnější. V případě opravy bychom totiž jednu část opravili a zanedlouho by se začala drolit jiná na jiném místě.

Stejně jako u předchozích úprav i zde začneme s důkladným čištěním konstrukce. Poklepem kladívkem zjistíme rozsah problematické části – a nesoudržný drolící se materiál odstraníme flexou s diamantovým kotoučem. Řez začínáme a končíme až v betonu, který je dokonale soudržný. Plochu očistíme a vysajeme průmyslovým vysavačem, v případě potřeby použijeme vysokotlaký čistič.

Ta těžší část je za námi. Nyní už jen napenetrovat, nanést opravnou směs a zarovnat. V případě menších oprav můžeme opravnou hmotu vtlačovat ručně, u větších ploch se vyplatí strojní vstřikování. Optimální způsob nanášení by měl určit výrobce konkrétního opravného řešení, které jsme pro svůj problém zvolili.

Pozor na dlažbu!

I problém s uvolněnými dlaždicemi může indikovat něco mnohem komplexnějšího, než bychom si mysleli. Ano, samozřejmě může jít o problém pokládky dlažby, ale také může být poškozený podkladní povrch – tedy nejčastěji právě beton.

Abychom tedy mohli zodpovědně posoudit stav problému, musíme dlažbu odstranit a zkontrolovat stav betonu. Pokud je beton popraskaný nebo se drolí, postupujeme dle výše uvedených způsobů oprav, před opravami ovšem beton musíme přebrousit, abychom ho zbavili lepidel, a řádně očistit od prachu po broušení.

Pokud narazíme na beton, který se drolí nejen lokálně, opět musíme zvážit, že oprava nebude efektivním, dlouhodobým řešením. Nejlepší bude beton vybourat a zcela nahradit kvalitnějším.