Začlenění řeky Radbuzy zpět do života Plzně. Takový byl primární cíl architektonické kanceláře Ateliér k světu. Vybrán byl více jak kilometr dlouhý neudržovaný a opuštěný zelený pás, který se souvisle táhne podél levého břehu až k soutoku Radbuzy se Mží. Architekti následně iniciovali projekt, zapojili místní, přesvědčili radnici. Nyní se z jejich úsilí může těšit celé město.

Řeky ve městech byly dlouhá léta přehlíženým prvkem. Svedeny do rovných betonových koryt měly rychle odvést vodu někam pryč do moří. Na několika místech se tu a tam objevili rybáři. Se zhoršujícími se klimatickými podmínkami se však ukázalo, že voda ve městech je potřebná. Vztah města a řeky se tak dynamicky mění a stále více občanů i politiků chce opomíjená místa u břehů využít jako nové místo k relaxaci.

Nejinak tomu bylo i v případě Plzně. Na počátku bylo Občanské sdružení k světu., které si vytyčilo ideální strategii, jak osídlit náplavku řeky Radbuzy. Prvním krokem bylo v roce 2014 zpřístupnění náplavky na Anglickém nábřeží a třítýdenní festival Náplavka k světu. Prostranství se otevřelo veřejnosti a lidé mohli poprvé spatřit velký potenciál tohoto prostoru. Na místě tehdy fungoval bar, půjčovna lodiček a koloběžek, posezení, houpačky a nechyběl ani kulturní program, který přilákal tisíce návštěvníků.

Kavárna na lávce

Během dalších let formát festivalů bobtnal – prodlužovala se délka trvání, přibýval program a zejména se dění posouvalo dál až na Mži. Veškerá tato aktivita přinesla ovoce – k místu se obrátila pozornost veřejnosti a její požadavky vyslyšelo i vedení města, které iniciovalo jednání o trvalém zpřístupnění náplavky.

Náplavka Radbuza
Náplavka Radbuza | | Zdroj: Ateliér k světu.

Dalším krokem tak bylo zadání a následné zpracování studie Schody na náplavku řeky Radbuzy, která se zabývala samostatně tímto prostorem a ze které se následně vycházelo při realizaci dnešní podoby náplavky. Podkladem byly vizualizace a ideová studie architektonického studia Ateliér k světu.

Mezi ulicí Kopeckého a Tyršovou následně došlo k revitalizaci plochy o 7300 metrech čtverečních. Zrenovována byla ocelová lávka, na níž vznikla kavárna o půdorysu 4,87 x 15,44 metru s plochou střechou. Nosnou konstrukci tvoří ocelové uzavřené profily, které jsou kotveny do stávajícího spojovacího krčku lávky. Obvodový plášť byl navržen a proveden ze systémových otevíraných oken, vnitřní příčky jsou sádrokartonové.

Náplavka Radbuza
Náplavka Radbuza | Zdroj: Ateliér k světu.

Plzeň nekončí

Zřízeny byly přípojky vodovodu, kanalizace, plynovodu, po celé délce stavby je nové venkovní a parkové osvětlení. Během stavby byly osazeny a zabetonovány do břehu náplavky monolitické různě velké a různě formované betonové stupně a nábřežní stěna. Došlo rovněž k sadbovým úpravám. Ke slavnostnímu otevření došlo v létě roku 2019 a od té doby slouží celoročně veřejnosti.

Oživovaní plzeňských řek však není u konce. Vloni v létě byl představen projekt na revitalizaci Centrálního nábřeží Mže. Byly zpracovány tři koncepční návrhy od týmů urbanistů, krajinářských architektů a vodohospodářů, načež hodnotící komise vybrala opět tým kanceláře Ateliér k světu. Ten vytvoří podrobnou studii, k níž se může vyjádřit i veřejnost.

Náplavka Radbuza, Plzeň

Architekti: Ateliér k světu.
Tým: Ing. arch. Jakub Mareš, Ing. arch. Jan Ret, Ing. arch. Eva Kubjátová, Ing. arch. Ivana Karlíková
Klient: veřejný investor
Návrh: 03/2015 – 04/2015
Realizace: 2016 – 2019