Pokud se rozhodnete pro teplovodní vytápění s nízkoteplotním zdrojem, je potřeba vyřešit otázku volby vhodného koncového otopného tělesa. Správnou volbou jsou vedle klasických radiátorů i teplovodní konvektory.

Velkou předností konvektorů je, že se velmi rychle ohřívají a dokážou účinně předávat teplo do místnosti. Oproti standardním radiátorům disponují nižším vodním objemem (až o 90 % menším ve srovnání s běžnými radiátory – voda je obsažena pouze v trubkách výměníku, nikoli v plášti), což má za následek nižší tepelnou setrvačnost těchto těles.

Pro nízkoteplotní systémy jsou nejvhodnější konvektory s ventilátorem (nucená konvekce). Ventilátor zvýší několikanásobně účinnost a to platí i pro nízké teploty otopného systému. Kromě vysoké účinnosti při vytápění je samostatnou kapitolou u konvektorů i využitelnost k ochlazování místností.

Tato vlastnost může být u konvektorů velkým benefitem. V systému s tepelným čerpadlem, které umožňuje reverzní chod, tzn. že přes léto chladí, v zimě topí, je možné tohoto účelu dosáhnout pouze s jedním koncovým zařízením – konvektorem.