Uherské Hradiště opraví část městských hradeb s Matyášovou bránou v Jezuitské zahradě. Vlhkost narušuje pískovcové kameny a cihly hradby. Stavební práce začnou 10. dubna. Zahrnují opravy podzemní i nadzemní části hradby. Řemeslníci vymění některé kameny, případně cihelné dozdívky. Náklady včetně DPH činí takřka 4,5 milionu korun, uvedla v dnešní radniční tiskové zprávě místostarostka Marcela Čechová (ANO). Více než milion korun pokryje dotace z ministerstva kultury.

„Hradbu necháme očistit, dospárovat, jádro hradby bude injektováno a na závěr bude celý povrch naimpregnován,“ uvedla Čechová. Stavbaři ošetří také podzemní část hradební zdi pro zamezení přístupu srážkové vody nebo zemní vlhkosti. Okolí hradby odvodní drenážním potrubím se svedením do vsakovacích košů. Po dokončení prací nechá město upravit také okolí hradeb.

Matyášova brána je jedinou dochovanou bránou původního opevnění města. „Dnes je víceméně rekonstrukcí původní středověké brány,“ uvedl mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma. Původní brána, takzvaná zadní nebo shořelá, byla podle něj zbourána po požáru roku 1609.

„Obnova části původních městských hradeb, které jsou kulturní památkou a také jedním ze symbolů našeho města, je dalším důkazem snahy o zachování kulturního dědictví pro příští generace. Památky přispívají k atraktivitě našeho města, ke konkurenceschopnosti i k rozvoji turistického ruchu, a proto si nepochybně zasluhují trvalou ochranu,“ uvedl starosta Stanislav Blaha (ODS). Hradby radnice v uplynulých letech obnovila v Dlouhé ulici a v úseku mezi Hradební a Kollárovou ulicí.