Nový pavilon se začíná rýsovat u karlovarské krajské knihovny v městské části Dvory. Bude mít tři parta a nabídne další skladovací prostory. S jejich nedostatkem se přitom knihovna potýká už od svého vzniku. Pomoci jí má nový depozitář za desítky milionů korun. Součástí bude i badatelna.

„Zakázka je rozdělena na dvě části. Stavební je za 92 milionů, druhá část představuje vybavení. Jeho předpokládaná cena byla 17 milionů korun, vítězná společnost jej ale dodá za zhruba 14,5 milionu korun,“ informoval hejtman Petr Kubis

Půjde hlavně o pojezdové regály depozitáře, ve kterém by měly podle radních panovat speciální podmínky. Ať už půjde o ty světelné či třeba o potřebnou vlhkost a podobně. 

„Nabídky jsme dostali od čtyř firem, přičemž sedmdesát procent byla cena, třicet procent kvalita provedení. Jedna ze společností nabídku stáhla,“ doplnil krajský náměstek pro kulturu Martin Hurajčík.

Pavilon poslouží i badatelům

Nový depozitář bude mít tři patra, bude bezbariérový a vznikající sklady mají uspokojit potřeby knihovny na dalších minimálně dvacet let. Kromě toho, že bezpečně uchovají rozsáhlý knihovní fond pro další generace, dojde i k jeho zpřístupnění pro vědecké, badatelské a vzdělávací účely. 

V prvním podlaží se bude nacházet technické zázemí, serverovna, místnost pro vzduchotechniku, sklady periodik, knihovních a oběžných fondů, administrativní prostory a badatelna pro veřejnost se samostatným vstupem.

Ve druhém a třetím nadzemním podlaží budou místnosti archivu a dílny pro zpracování knihovních fondů, především pak toho historického a balneologického.

„Naše knihovna se na literaturu z oblasti lázeňství, zdravotnictví a lékařství specializuje. Máme unikátní knižní fond, který vychází z lázeňských tradic regionu. Daří se nám získávat velmi zajímavé a cenné publikace a naši čtenáři budou mít v novém depozitáři kvalitní prostory k jejich studiu,“ přiblížil ředitel krajské knihovny Vratislav Emler.

Pavilon bude stát celkem více než 143 milionů korun. Karlovarský kraj na jeho stavbu získal dotaci ve výši 85 procent z takzvaného regionálního operačního programu. Pět procent půjde ze státního rozpočtu a zbylé peníze přidá kraj.

Hotovo bude příští rok v únoru. Krajská knihovna Karlovy Vary sídlí v objektu bývalé vojenské jídelny, která prošla nákladnou rekonstrukcí v roce 2005. Knihovní fond v současnosti obsahuje 369 876 různých titulů.