Technická správa komunikací zahájí ve středu 27. července další etapu rozšiřování komunikace na Strakonické. V úseku od nadjezdu mimoúrovňové křižovatky s Mezichuchelskou ulicí po autobusovou zastávku Malá Chuchle vznikne nový jízdní pruh pro hromadnou dopravu a složky IZS. Plynulost dopravy na místě by měla zůstat stejná jako dosud.

Dopravní zácpa na Strakonické ulici ve směru do centra ve středu 18. května...

Dopravní zácpa na Strakonické ulici ve směru do centra ve středu 18. května 2022, kdy začali stavbaři bourat nájezd na Barrandovský most ze Strakonické ulice. 

Cílem projektu je zajistit ve zmíněném úseku Strakonické průběžný pruh vyhrazený pro autobusy a složky IZS a přitom ostatním řidičům poskytnout dva plnohodnotné jízdní pruhy.

Stavební práce jsou koordinované společně s rekonstrukcí Barrandovského mostu a neměly by ohrozit plynulý chod dopravy, na místě zůstanou dva jízdní pruhy, jako tomu bylo doposud.

Podle tiskové správy TSK je součástí řešení i úprava připojení objektu loděnice ČVUT na Strakonickou ulici a zajištění možnosti výjezdu od loděnice jak ve směru do centra Prahy, tak i z centra směrem na Zbraslav. V rámci úprav bude v místě rozšíření vybudována opěrná zeď.

Na Strakonické vznikne nový jízdní pruh.

Plánovaná dopravní omezení

Stavební práce jsou kvůli zajištění průjezdnosti veřejné dopravy rozděleny do několika etap. Jízda po ulici Strakonická směrem do centra bude vždy zajištěna dvěma zúženými jízdními pruhy po celou dobu výstavby.

1. etapa – v termínu 27. 7. 2022 – 16. 11. 2022

Uzavírka pravé poloviny komunikace ve směru do centra se zachováním 2 levých jízdních pruhů ve směru do centra, odbočení na Mezichuchelskou a výjezdu z Mezichuchelské na Strakonickou.

2. etapa – v termínu 17. 11. 2022 –23. 11. 2022

Uzavírka středního jízdního pruhu komunikace ve směru do centra se zachováním 2 jízdních pruhů ve směru do centra.

3. etapa – v termínu 24. 11. 2022 – 30. 11. 2022

Uzavírka levého jízdního pruhu komunikace ve směru do centra se zachováním 2 jízdních pruhů ve směru do centra.